Történelem cikkek

Történelemből érettségire felkészítés internetes foglalkozásokkal [link]

Emelt szintű történelem érettségire felkészítés [link]

Harmat Árpád történelemtanár [link]

 

Honlapunk főszerkesztője - Harmat Árpád gyakorló középiskolai történelemtanár, - a Magyar Történelmi Társulat Tagja - online történelem órákat vállal (országunk bármely városában élő diákok számára), emeltszintű, vagy középszintű érettségire való felkészítés céljából! Az órákról tájékozódhat itt: tortenelemtanar.webnode.hu, az emeltszintű órákról pedig itt: emelttori.blog.hu.

Görög mitológia, ókori görög mondák és mítoszok. Az ókori görög mondák és mítoszok, a hellén történelem kezdeteihez visznek el bennünket, azokhoz az évszázadokhoz, amelyek a modern történettudomány számára még most is nagyrészt  az ismeretlenség  ködébe vesznek.  A Krisztus előtti V. évezredben a Hellászt még különböző prehellén (görögök előtti) népek lakták, és a térség kultúrális, civilizációs központja a nagy déli szigetre Krétára tevődött A cikk számtalan görög mondát mutat be, például a Pügmalion, Ikarosz, küklopsz és a trójai faló mondáját. A tanulmányból megismerhetőek a görög istenek is. Bővebben ...

Pearl HarborPearl Harbor. 73 évvel ezelőtt, 1941 december 7 –én reggel 7 óra 55 perckor 183 japán repülőgép kezdte meg az Egyesült Államokhoz tartozó Hawaii szigetek legnagyobb városának Pearl Harbornak a bombázását....... Bővebben ...

Rózsa Sándor élete. A legendás Rózsa Sándor élete számtalan érdekességet rejt! Ki volt Rózsa Sándor (1813-1878)? A legtöbb embernek az ugrik be, hogy egy betyár volt, vagyis gyakorlatilag egy pusztán élő, saját bandájával fosztogató bűnöző, akit - a gazdagok kifosztása és az elnyomó állam megleckéztetése okán – a nép eközben népi hősként is tisztelt. Az összkép azonban ennél sokkal... Bővebben...

I. Imre810 éve hunyt el I. Imre királyunk. Imre 1196 és 1204 közt uralkodott, III. Béla és Chatillon Ágnes fiaként, és az Aranybullát kiadó II. András testvéreként. Az Árpád-házi királyok időszakának második felében, alig nyolc esztendőn keresztül ült a magyar trónon. A cikk bemutatja uralkodását és a híres Árpád-sávok megjelenésében való szerepét is. Bővebben ....

A nagy törökverő: Zrínyi Miklós. Zrínyi Miklós egyike a magyar történelem büszkeségre okot adó nagy hőseinek és legpozitívabb alakjainak A XVII századi Magyarország vitathatatlanul meghatározó szereplőjeként kivételes tehetségű katonai stratéga, politikus, költő, nyelvtehetség és hazafi volt. Híres törökverőként és a Habsburgoktól távolságot tartó vezetőként a magyarság önálló fennmaradásáért küzdött. A cikk bemutatja Zrínyi életének főbb állomásait, tetteit és életútja történelmi jelentőségét! Bővebben ...
A II. világháború története. Az 1939 és 1945 közt tartó második világháború volt az emberiség történetének legpusztítóbb háborúja, mely a világ három kontinensén összesen 72 millió halálos áldozatot követelt. (Ebből 50 millióan Európában estek áldozatául a harcoknak, üldöztetéseknek, holokausztnak és nélkülözéseknek.) Összehasonlításképp: a második legpusztítóbb időszakban, az első világháborúban 15 millióan, a harmadik helyen álló Napóleoni háborúkban pedig 3,5 millióan haltak meg. Bővebben ... Magyar őstörténet, honfoglalás és a kalandozások kora. Népünk Honfoglalás előtti történetét nevezzük röviden őstörténetnek, mely néppé válásunktól egészen honfoglaló harcaink befejezéséig, azaz a pozsonyi csatáig (907) terjed. A jelzett korszakba illeszkedik a kalandozások kora, melynek első szakasza még az őstörténeti időkbe nyúlik vissza, második periódusa pedig a pozsonyi csata utáni több mint hat évtizedet öleli fel, 970-ig. Ha a magyar őstörténeti időket vizsgáljuk, akkor rögtön szembetalálkozunk azzal a súlyos problémával, hogy nagyon kevés forrás segít bennünket a bizonyítható tények összegyűjtésében. Ennek legfőbb oka pedig az, hogy a magyarság olyan földrajzi területen formálódott néppé, amelyet sajnos nem határoltak magas kultúrájú, írásbeliséget használó népek és birodalmak. Bővebben ...

 

Mindennapi élet a középkorban. Középkor alatt az európai történelem hármas történelmi korfelosztásában az „ó” és „új” jelzőkkel ellátott korszakok közt helyet foglaló évezredet értjük, pontosabban az ókor lezárulását jelentő meghatározó eseménytől, a Nyugat-Római Birodalom felbomlásától (476) az Amerika felfedezéséig (1492) terjedő időszak 1016 évét. A cikk a korszak számtalan érdekességével, különlegességével foglalkozik. Bővebben ... A magyar történelem legnagyobb csatái. Történelmünk háborúkban és csatákban gazdag ezer esztendejét számtalan ütközet határozta meg. A magyarság harcolt már rögtön honfoglalása után a németekkel, később az ázsiai támadókkal, így a besenyőkkel, tatárokkal törökökkel, majd a függetlenségét fenyegető osztrák és orosz hadakkal is. Sokszor kerültünk idegen megszállás alá, de csatáinkban mindig bátran álltunk helyt. A tanulmány 20 csata bemutatásával igyekszik egy összefoglaló áttekintést adni a magyarok ütközeteiről a honfoglalás korától egészen a második világháborúig! Bővebben ...

A tortenelemcikkek.hu fő törekvése a tudományos alapokon nyugvó, forrásközpontú, józan, mértékletes és tényekre támaszkodó történelemszemlélet képviselete, és az ehhez kapcsolódó értékrend közvetítése. Arra törekszünk, hogy ez minden írásunkban tükröződni tudjon. Hiszünk abban, hogy felelősséggel jár a történelem egyes fejezeteinek bemutatása és komoly jelentősége van egy-egy történelmi esemény leírásában az objektív tényszerűségnek.

A nyitottságot, az új elméletek iránti elfogadást – valós tények és források, illetve objektív adatok felhasználása esetén – kimondottan magunkénak valljuk. Szeretnénk, ha a történelem nem silányulna az elméletgyártás szórakoztató irodalmává, hanem megőrizné tudományos rangját és méltóságát. Ez ugyanis az egyik legcsodálatosabb és legérdekesebb diszciplina, az általunk legtöbbre tartott és leginkább szeretett tudományterület. Reményeink szerint a történelemcikkek.hu EZT közvetíti olvasói felé!


Történelemcikkek szerkesztőségŐskor, emberré válás Görög mitológia Athéni demokrácia A spártaiak Római Birodalom Kereszténység kezdete A szerzetesrendek Magyar őstörténet Árpád-házi királyok A kunok története Keresztes háborúk A tatárjárás A székelység eredete Luxenburgi Zsigmond Nándorfehérvári diadal A pápaság története Élet a középkorban A magyarok nagy csatái Hunyadi János élete Az Oszmán Birodalom Erdély fejedelmei Magyar királyok listája A mohácsi csata Földrajzi felfedezések Japán szamurájok Eger ostroma Napóleon élete A reformkor története Széchenyi István élete Az 1848/49-es szab.harc Rózsa Sándor élete Az USA története I. Az USA története II Kiegyezés és előzményei Az ipari forradalom Az első világháború A trianoni békediktátum A második világháború A doni katasztrófa Magyarország a II.vh.-ban Adolf Hitler élete Nácizmus és holokauszt A sztálingrádi csata Sztálin élete A történelem nagy csatái A hidegháború története Kubai rakétaválság A vietnámi háború Kennedy élete, halála Világvallások története Az 1956-os forradalom A rendszerváltás  Arab-izraeli háborúk (53)