11 emelt történelem tananyag

11. emelt történelem tananyag

13.1 Az ókor társadalmai és birodalmai

13.2 A kora-középkor társadalmai és kultúrája

13.3 Magyar őstörténet, honfoglalás és Árpád-kor

13.4 Az érett középkori európai konfliktusai

 • 13.4.1 Az invesztitúra háborúk
 • 13.4.2 A keresztes háborúk (35-36)
 • 13.4.3 A rendiség kialakulása
 • 13.4.4 A 100 éves háború

13.5 Magyar középkor és kora-újkor

 • 13.5.1 A vegyes-házi királyok kora: Anjouk, Lux, Habsburgok (44-47)
 • 13.5.2 A vegyes-házi királyok kora: Jagellók, Hunyadiak (48-51)
 • 13.5.3 Középkori magyar álla, kultúra (52)

13.6 A kora-újkor (1492-1789): 28 óra

 • 13.6.1 A földrajzi felfedezések (54-57)
 • 13.6.2 Reformáció
 • 13-6.3 Ellenreformáció (58-60)

13.7 Az újkor (1789-1849): 26 óra

 • 13.7.1 Francia forradalom és Napóleon (82,83,84)
 • 13.7.2 Nemzetállami törekvések (85,86,87)
 • 13.7.3 Gyarmatok és szövetségi rendszerek
 • 13.7.4 Az ipari forradalom századfordulós vívmányai

13.8 Magyarország a Habsburg Birodalomban

 • 13.8.1 Abszolutizmus és felvilágosult formája a XVIII. században
 • 13.8.2 A reformkor Magyarországon
 • 13.8.3 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc