10. osztályos történelem tananyag

10. osztályos történelem tananyag

10.1 A kora-újkor Európában 

10.2 Magyarország a XVI - XVIII. században

10.3 A felvilágosodás kora (XVII - XVIII. század) 8 tanóra (kell: 10)

10.4 Magyarország a felvilágosult abszolutizmus korában

10.5 Az új eszmék és az iparosodás

  • 10.5.1 Liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus
  • 10.5.2 Az ipari forradalom új szakasza
  • 10.5.3 Fogalmak

10.6 A reformkor (8 tanóra)

  • 10.6.1 Előzmények: a napóleoni háborúk utáni Magyarország (jakobinusok)
  • 10.5.1 A reformkor fogalomrendszere
  • 10.5.2 Széchenyi és Kossuth munkássága
  • 10.5.3 Eseménytörténet a diéták alatt (1832-1848)

10.7 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc (17 tanóra)

  • 10.7.1 A szabadságharc közvetlen előzményei
  • 10.7.2 A szabadságharc első szakasza
  • 10.7.3 A szabadságharc 2.szakasza: a tavaszi hadjárattól a vereségig