9f osztályos történelem tananyag

9f osztályos történelem tananyag

9F.1 A központosított Magyar Királyság

9F.2 A kora-újkor főbb folyamatai

9F.3 Az abszolutizmus rendszere Európában

9F.4 Magyarország a XVI. században

9F.5 A kora-újkor Európában

9F.6 Magyarország története 1591 - 1711

9F.7 A felvilágosodás eszméi és korszaka

  • 9F.7.1 A felvilágosodás előfutárai, képviselői és eszmerendszere
  • 9F.7.2 Az alkotmányos Brit Birodalom és az USA megszületése
  • 9F.7.3 A felvilágosult abszolutizmus
  • 9F.7.4 Hatalmi politika a XVIII. században