12. osztályos történelem tananyag

12. osztályos történelem tananyag

12.1 A második világháború (ismétlő anyag)

12.2 A hidegháború korszaka Európában és Magyarországon

12.3 A Kádár-korszak (1956-1988)

12.4 A rendszerváltások Kelet-Európában és Magyarországon

12.5 Az egységesülő Európa

12.6 A demokratikus viszonyok kiépülése Magyarországon

12.7. Társadalmi és állampolgári ismeretek

 • 12.7.1 Társadalmi problémák, a piac
 • 12.7.3 Az államháztartás, munkaerő-piac

12.8 Írásbelire készülés

 • 12.8.1 Az Árpád-kor 1.
 • 12.8.2 Az Árpád-kor 2.
 • 12.8.3 A vegyesházi királyok
 • 12.8.4 A török idők Magyarországon
 • 12.8.5 A Habsburg berendezkedés, Mária Terézia, II. József
 • 12.8.6 A reformkor és 1848/49
 • 12.8.7 A kiegyezés és a dualizmus
 • 12.8.8 A forradalmak kora
 • 12.8.9 A Horthy-kor Magyarországon (1920-1944)

***