Adolf Hitler élete 12 pontban

Adolf Hitler (1889-1945) élete 12 pontban

/Kapcsolódó cikkeink: Hitler élete, Öt érdekesség Hitlerről/

/Harmat Árpád Péter/

 

Adolf Hitler élete egyike a világtörténelem legtöbbet dokumentált biográfiáinak. Történészek és kutatók százai - ezrei foglalkoztak már életútjával, számtalan kötetben feldolgozva a "Führerkrónika" minden fontosabb állomását. Ma már akkora bőség alakult ki a témát illetően, hogy az áttekintő jellegű, taxatív, lényeget megragadó feldolgozások mennek ritkaság számba. Pedig ezekre is szükség van különösen azoknál, akikben csupán keveredő impressziók élnek a történelem egyik legnagyobb diktátoráról. Cikkünk egy ilyen jellegű megközelítésre válallkozik.

 1. Gyermekkor, bécsi évek: Hitler egy osztrák vámtisztviselő (Alois Hitler) és unokahúga (Klara Pözl) negyedik gyermekeként született 1889-ben a Monarchiában (Braunau). Gyermekként festő szeretett volna lenni, ám a bécsi művészeti akadémia 18 éves korában elutasíotta felvételét. Egy ideig, korán elhunyt apja örökségéből élt Bécsben és utcai festő lett. Zsidógyűlölete ezekből az évekből származik. Látta, hogy a zsidók milyen jól élnek, miközben ő nyomorog. Alig 24 évesen költözött Müchenbe, későbbi sikerei helyszínére. Először 1913-1914 közt élt itt
 2. Első vháború: Hitlert Münchenből sorozták be a német hadseregbe. Az első világháborúban tizedes (káplár) volt és futárszolgálatot látott el. 1914 végén vaskereszttel is kitüntették, a háború végén pedig Ypresnél egy mustárgáz támadás során szemsérülést is szenvedett.
 3. Besúgóként: A háború után Münchenben szerelték le, ám Hitler maradni akart a hadsereg kötelékében. Így a Reichwehr besúgója lett. Fő feladata: a müncheni pátgyűlések látogatása volt. Ki kellett derítenie, mely pártok készülnek forradalomra vagy felkelésre. Munkája során közvetlen felettese Ernst Röhm lett, aki látva Hitler szónoki képességeit, hamar felkarolta az akkor 30 éves fiatalembert.
 4. Párttaggá válás: Hitler 1919 szeptemberében ismerte meg a Német Munkáspártot, amikor besúgóként részt vett egy gyűlésükön. Ekkor a pártnak csak 100 tagja volt csupán. Hitler hozzá is szólt a gyűléshez, majd kilépett a hadseregből és csatlakozott a párthoz. (Csatlakozásának napja: 1919 szeptember 12.) Alig 5 nap kellet csak számára ahhoz, hogy a Német Munksápártnak új ideológiát teremtsen: a párt 1920 február 24-én Hitler nyomására vette fel a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt nevet.
 5. Pártvezérré válás: Az új pártnak 1921 július 29 -én lett hivatalosan az elnöke. Hitler körülbelül 5 esztendő alatt (1919-1924) szerezte meg a Náci Párton belüli egyeduralmat - a két korábbi pártelnök Harrer és Drexler félreállításával. Közben tömegpárttá szervezte a náci mozgalmat.
 6. Puccskísérlet: Hitler első hatalomátvételi kísérlete 1923-ban történt, amikor embereivel megprónbálta túszul ejteni Münchenben a tartományi kormányt. A kísérlet elbukott: Hitler egy évre börtönbe került. Ekkor írta meg a Mein Kapfot (Harcom) /A müncheni söpuccsról bővebben: ITT/
 7. Népszerűsége: Kiszabadulva megerősítette a náci pártot. Szónoklatai, gyűlései révén népszerű lett egész Németországban. Sikerének fő okai: a középrétegeknek felemelkedést ígért, a népnek nemzeti sikereket, a gazdagoknak pedig a kommunizmus teljes visszaszorítását. Utóbbinbak hála a milliomosok pénzelni kezdték.
 8. Győzelme: Hitler és a nácik nagy választási győzelme: 1932 július 31-én következett be. Bár Hitler pártja a választásokon első lett, a reichstagban nem tudtak teljes többséget szerezni, így még fél évig tartott, mire Hindenburg belátta, hogy a politikai patthelyzetet csak Hitler miniszterelnöki (kancellári) kinevezésével tudja feloldani.
 9. Kancellári kinevezés: Hitler 1933 január 30 -án vette át kancellári megbízását, majd Hindenburg halála után, 1934-től ő lett az ország Führere. Ekkor első intézkedései nyomán vette ki a hatalmat a parlament (reichstag) kezéből, majd diktatúrát vezetett be, meghirdette a faji törvényeket (1935), és 1939 szeptember 1-én kirobbantotta a második világháborút!
 10. A háború kezdete: A háború első szakasza egészen a sztálingrádi német vereségig sikerekkel teli. Hitler meghódította Európa nagy részét. Aztán 1943 januárjától jött a fordulat: a német csapatok minden fronton kezdtek visszaszorulni. Közben megindult az európai zsidóság elpusztítása (holokauszt) és a haláltáborok felállítása, működtetése, több millió zsidó meggyilkolásával.
 11. A háború vége: Sztálingrád után a második fordulat a szövetségesek normandiai prtraszállása (1944 június 6.) A német hadsereg két front közé szorult és 1945 elejére gyakorlatilag elvesztette a háborút.
 12. Hitler összeomlása: A Führer 1944 nyarától folyamatosan épült le - melyet gyorsított az ellene irányuló merényletkísérlet is. (Stauffenberg ezredes táskabombájáról bővebben: ITT) Később, 1945 elejétől mind egészségileg, mind mentálisan is leépült. Utolsó napjaiban feleségül vette a nála 23 évvel fiatalabb Éva Braunt, akivel akkor már 13 éve folytatott viszonyt. Együtt lettek öngyilkosok: 1945 április 30-án, az európa háború vége előtt 8 nappal.