Érettségi tananyagok [50]

Érettségi tananyagok

 1. Az ókor története 33 tanóra
 2. A középkori Európa története 41 óra
 3. A magyar őstörténet, honfoglalás, államalapítás 
 4. Az Árpád-kor első része
 5. A tatárjárás és az Árpád-kor vége
 6. Károly Róbert uralkodása
 7. A nagy földrajzi felfedezések
 8. Reformáció - ellenreformáció
 9. A Habsburgok dinasztia
 10. Angol polgárháború: 115-116
 11. A francia abszolutizmus: 117-118
 12. A Német-Római Birodalom és a Habsburgik dunai monarchiája
 13. Közép és kelet Európa a 16-17. században
 14. Az Ostmán Birodalom: 123-124
 15. Felvilágosodás: 125-126
 16. Anglia és amerikai gyarmatai: 127-128
 17. Hatalmi egyensúly, poroszok, II. Frigyes, háborúk
 18. Felvilágosult abszolutizmus
 19. A nagy francia forradalom: 133-138
 20. Napóleon 139-140
 21. Ipari forradalom
 22. Eszmék: nacionalizmus, konzervativizmus ... stb
 23. A népek tavasza: 1848
 24. -------------------------------------------------------------------
 25. Magyar: Nagy Lajos és Zsigmond 150-152
 26. Magyar: Hunyadi János harcai
 27. Magyar: Mátyás király: 155-157
 28. Magyar Középkori magyar művelődés és életmód
 29. Magyar Magyar népesség, gazdaság
 30. Magyar II. Ulászló és a Dózsa felkelés
 31. Magyar: Mohácsé és a 3 részre szakadás:
 32. Magyar: A három rész működése
 33. Magyar: a magyarországi reformáció: 166
 34. Magyar: A 15 éves háború és Bocskai
 35. Magyar: Erdély fénykora, bukása
 36. Magyar: A királyi Mo
 37. Magyar: A török kiűzése: 172
 38. Magyar: A Rákóczi-szabharc
 39. Magyar: A Pragmatica Sanctio
 40. Magyar: Demográfia
 41. Magyar: Mária Terézia, II. József
 42. Magyar: Reformkor és Széchenyi
 43. Magyar: Kossuth
 44. Magyar: Politikai irányzatok
 45. Magyar: A márciusi forradalom
 46. Magyar: Jellasics és az osztrák intervenció: 194-195
 47. Magyar: Tavaszi hadj, orosz intervenció
 48. Magyar: A bukás okai, aradi vértanúk.
 49. Gyakorló órák: 203-216 (13 óra)
 50. Összefoglalás