Bevezetés - Általános alapozás

Bevezetés

1-2. óra: Ismerkedés és a tantárgyi követelmények ismertetése

  • Kölcsönös bemutatkozás.
  • Az "Általános alapozás" tantárgy célja és 7 témaköre: éghajlat, talajtan, növénytan, állattan, géptan, földmérés, munkavédelem
  • A tananyag két helyen rögzített: jegyzettar.hu oldalon (vagyis itt) és a Google Clasroom fiókban
  • A tanév menete: tantermi oktatás, távoktatás. Ezekhez szükséges: honlap (jegyzettar.hu), gmail fiók, classroom
  • Tantermi oktatás: füzet, minden órán vázlat + jegyzetelés, legalább két dolgozat szeptember - október során
  • Fegyelmezés: rosszpont-rendszer (három után elégtelen)