A II. világháború kronológiája

A II. világháború kronológiája

1919. január 18. a párizsi békekonferencia első plenáris ülése
1919. január 19. nemzetgyűlési választások Németországban
1919. február 6. a nemzetgyűlés megnyitása Weimarban
1919. március 2-7. a III. Kommunista Internacionálé megalakulása
1919. április 7.-május 1. Tanácsköztársaság Bajorországban
1919. április 28. a Nemzetek Szövetsége és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapokmányának elfogadása
1919. június 16. - július 5. a Szlovák Tanácsköztársaság fennállása
1919. június 28. a versailles-i béke és a lengyel kisebbségvédelmi szerződés aláírása
1919. augusztus 1. a weimari alkotmány elfogadása
1919. szeptember 10. Ausztria aláírja a saint-germaini békeszerződést
1919. november 27. Bulgária Neuillyben aláírja a békeszerződést
1920. február 24. megalakul a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP)
1920. március 13-16. a Kapp-puccs Németországban
1920. április 26. lengyel támadás kezdete Szovjet-Oroszország ellen
1920. június 4. a trianoni békeszerződés aláírása
1920. augusztus 10. Törökország aláírja a sevres-i békét
1920. augusztus 14. jugoszláv-csehszlovák szövetségi szerződés (a kisantant megalakulása)
1920. augusztus 16. a visztulai csoda - lengyel csapatok megállítják a Vörös Hadsereg előrenyomulását
1921. február 19. francia-lengyel politikai egyezmény
1921. március 3. lengyel-román szövetségi szerződés
1921. március 18. a rigai béke aláírása
1921. március 21. a terményadó bevezetése Szovjet-Oroszországban, a NEP kezdete
1921. április 23. román-csehszlovák szövetségi szerződés (kisantant)
1921. április 27. a német jóvátételeket 132 milliárd aranymárkában állapítják meg
1921. június 7. jugoszláv-román szövetségi szerződés (kisantant)
1921. augusztus 13. az SA (Sturmabteilung) megalapítása
1921. november 12. - 1922. február 6. a washingtoni konferencia a távol-keleti térség rendezéséről
1922. április 6. Sztálint a párt főtitkárává választják
1922. április 10. - május 19. a genovai konferencia
1922. április 16. a rapallói szovjet-német szerződés
1922. június 24. Walther Rathenau német külügyminiszter meggyilkolása
1922. október 10. a görög-török fegyverszüneti szerződés aláírása Mudanyában
1922. október 27-28. a fasiszták bevonulása Rómába (Marcia su Roma)
1922. október 30. III. Viktor Emánuel Mussolinit miniszterelnöknek kinevezi
1922. december 30. a Szovjetunió megalakulása
1923. január 11. francia, belga csapatok megszállják a Ruhr-vidéket
1923. július 24. a török békeszerződés aláírása Lausanne-ban
1923. augusztus 13. Gustav Stresemann az új német kancellár
1923. november 8-9. Hitler müncheni sörpuccsa, betiltják az NSDAP-t, Hitlert letartóztatják
1923. november 15. a Rentenmark bevezetése, az infláció felszámolása Németországban
1923. december 6. a brit Munkáspárt győzelme a parlamenti választásokon
1924. január 21. Lenin halála
1924. január 25. a francia-csehszlovák szövetségi szerződés
1924. április 9. a Jóvátételi Bizottságnak benyújtják a Dawes-tervet
1924. június 10. Matteotti szocialista képviselőt, a szocialista párt főtitkárát meggyilkolják
1924. augusztus 29. a Reichstag elfogadja a Dawes-tervet
1924. november 30. a Ruhr-vidéket elhagyják az utolsó francia és belga alakulatok
1925. február 28. meghal Friedrich Ebert német köztársasági elnök
1925. március 12. meghal Szun-Jat-szen, a Kínai Köztársaság elnöke, a Kuomintang vezetője
1925. április 13. - 1926. május 25. háború tör ki Franciaország és a Rif Köztársaság között
1925. október 5-16. a locarnói konferencia
1925. október 12. szovjet-német kereskedelmi szerződés aláírása
1926. március 4. a trockista régi ellenzék és a leningrádi új ellenzék szövetsége
1926. április 24. barátsági és megnemtámadási szerződés a Szovjetunió és Németország között
1926. május 12. Pilsudski marsall államcsínye Lengyelországban
1926. június 10. francia-román szövetségi szerződés
1926. szeptember 8. Németország belép a Népszövetségbe
1926. december 10. Stresemann német külügyminiszter béke-Nobel-díjat kap
1927. április 5. az olasz-magyar örök barátsági szerződés aláírása
1927. április 12. Csang Kaj-sek államcsínye
1927. április 21. Olaszországban kiadják a Carta del Lavorót, a munka törvénykönyvét
1927. november 14. Zinovjevet és Trockijt kizárják a pártból
1928. május 28. Sztálin bejelenti a teljes kollektivizálást és a kulákság likvidálását
1928. június 20. a jugoszláv parlamentben Radič horvát képviselőt meggyilkolják
1928. augusztus 27. a Briand-Kellogg-paktum aláírása
1928. november 6. Hoover az Egyesült Államok új elnöke
1929. január 6. I. Sándor jugoszláv király diktatúrát vezet be, az állam a Jugoszláv Királyság nevet kapja
1929. február 11. az olasz állam és a Vatikán aláírja a lateráni szerződést
1929. május 30. ismét a brit Munkáspárt győz a választásokon
1929. június 7. a Young-terv kidolgozása
1929. október 24. fekete csütörtök a New York-i tőzsdén, a világgazdasági válság kezdete
1929. december 29. - 1930. január 1. az Indiai Nemzeti Kongresszus határozata a polgári engedetlenségi mozgalomról
1930. január 8. befejeződik a Rajna-vidék határidő előtti kiürítése
1931. szeptember 13. Heimwehr-puccskísérlet Ausztriában
1931. szeptember 18. japán támadás kezdete Mandzsúria ellen
1931. október 11. a harzburgi front megalakulása Németországban
1931. december 11. a Brit Nemzetközösség proklamálása (a westminsteri statútum)
1932. január 7. a Stimson-doktrína meghirdetése
1932. január 25. szovjet-lengyel megnemtámadási szerződés
1932. február 2. megnyílik Genfben a leszerelési konferencia
1932. március 9. Pu-ji volt kínai császárt Mandzsúria köztársasági elnökévé választják (Mandzsukuo japán bábállam)
1932. április 10. Hindenburg birodalmi elnök újraválasztása
1932. június 16. - július 9. jóvátételi konferencia Lausanne-ban
1932. július 22. Németország kivonul a genfi leszerelési konferenciáról
1932. november 8. az amerikai elnökválasztáson a demokrata Roosevelt győz
1932. november 29. francia-szovjet megnemtámadási szerződés
1932. december 11. genfi öthatalmi nyilatkozat Németország fegyverkezési egyenjogúságáról
1933. január 30. Hitler kancellári kinevezése
1933. március 4. Roosevelt elnök hivatalba lépése, a New Deal kezdete
1933. március 5. a Reichstag-választásokon az NSDAP győz
1933. március 24. az ún. felhatalmazási törvény elfogadása, a weimari köztársaság bukása
1933. július 15. négyhatalmi egyetértési és együttműködési szerződés aláírása Rómában Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Németország részvételével
1933. október 14. Németország kilép a Népszövetségből
1934. február 9. a Balkán-paktum létrejötte Görögország, Törökország, Jugoszlávi és Románia részvételével
1934. február 17. háromhatalmi nyilatkozat Ausztria függetlenségéről Londonban Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország részvételével
1934. március 17. olasz-magyar-osztrák tárgyalások után az ún. római jegyzőkönyvek aláírása
1934. június 29-30. a hosszúkések éjszakája Németországban
1934. július 25. náci pucckísérlet Bécsben, Dollfuss osztrák kancellárt meggyilkolják
1934. január 26. német-lengyel megnemtámadási egyezmény
1934. szeptember 18. a Szovjetuniót felveszik a Népszövetségbe
1934. október 9. I. Sándor jugoszláv királyt és Barthou francia külügyminisztert meggyilkolják Marseille-ben
1935. január 7. római francia-olasz egyezmények (február 3-án Nagy-Britannia csatlakozik hozzá)
1935. január 13. a Saar-vidéki népszavazás a Németországhoz csatlakozás mellett dönt
1935. március 15. a francia parlament két évre emeli a hadkötelezettség idejét
1935. március 16. Németországban bevezetik az általános hadkötelezettséget
1935. április 14. a stresai közös nyilatkozat, az angol-francia-olasz együttműködés csúcspontja
1935. május 2. franci-szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezmény
1935. május 16. csehszlovák-szovjet kölcsönös segélynyújtási szerződés aláírása
1935. június 18. angol-német flottaegyezmény
1935. október 3. Olaszország megtámadja Abesszíniát
1936. március 7. Németország megszállja a Rajna-vidéket
1936. október 25. a német-olasz egyezmény aláírása, a Berlin-Róma-tengely létrejötte
1936. november 25. a német-japán antikomintern paktum aláírása
1937. július 7. Japán megtámadja Kínát
1937. november 6. Olaszország csatlakozik az antikomintern paktumhoz
1938. március 12-13. Anschluss, a németeke megszállják Ausztriát
1938. szeptember 29-30. a müncheni konferencián Németországnak ítélik a Szudéta-vidéket
1938. november 2. az első bécsi döntés
1939. március 14. a független Szlovákia megalakulása
1939. március 15. a németeke bevonulnak Prágába, másnap létrehozzák a Cseh-Morva Protektorátust
1939. március 31. Nagy-Britannia és Franciaország garanciát vállal a lengyel határokra
1939. április 7. Olaszország megszállja Albániát
1939. május 22. Olaszország és Németország megköti az ún. Acélpaktumot a katonai felkészülésről és együttműködésről
1939. augusztus 23. a német-szovjet megnemtámadási szerződés aláírása Moszkvában
1939. augusztus 24. Franciaország fegyveres segítséget ígér Lengyelországnak
1939. augusztus 25. Nagy-Britannia kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt Lengyelországgal
1939. szeptember 1. Németország megtámadja Lengyelországot
1939. szeptember 3. Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzen Németországnak
1939. szeptember 17. a Szovjetunió megtámadja Lengyelországot, a lengyel kormány nyugatra menekül
1939. szeptember 27. Varsó elestével befejeződik Lengyelország felosztása
1939. szeptember 28. német-szovjet baráti szerződés és határegyezmény
1939. november 30. a Szovjetunió megtámadja Finnországot
1940. március 12. Finnország békekötésre és területek átengedésére kényszerül
1940. április 9. Németország megtámadja Dániát és Norvégiát
1940. május 10. Németország megtámadja Hollandiát, Belgiumot és Luxemburgot, és támadásba lendül Franciaország ellen
1940. május 10. Churchill kormányt alakít Londonban
1940. május 14. Hollandia kapitulál
1940. május 26. - június 4. a brit-francia haderő evakuálása Dunkerque-ből
1940. május 28. Belgium kapitulál
1940. június 7. a norvég kormány és a király elmenekül az országból, Quisling német bábkormányt alakít
1940. június 10. Olaszország hadat üzen Nagy-Britanniának és Franciaországnak
1940. június 14. a németeke bevonulása Párizsba
1940. június 18. Londonban De Gaulle tábornok vezetésével megalakul a Szabad Franciaország mozgalom
1940. június 22. a francia-német fegyverszünet aláírása
1940. június 28. szovjet bevonulás Besszarábiába és Észak-Bukovinába
1940 augusztusa a Szovjetunióhoz csatolják a balti államokat, Litvániát, Lettországot és Észtországot
1940. augusztus 13. az Anglia elleni légi háború kezdete
1940. augusztus 30. a második bécsi döntés
1940. szeptember 12. olasz támadás Egyiptom ellen
1940. szeptember 15. az angliai csata vége
1940. szeptember 27. Németország, Olaszország és Japán aláírja a háromhatalmi szerződést
1940. október 28. olasz támadás Görögország ellen
1940. december 18. Hitler aláírja a Barbarossa fedőnevű tervet a Szovjetunió elleni hadjáratról
1941. február 14. Líbiába érkezik Rommel Afrika-hadteste
1941. március 25. a jugoszláv kormány csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez
1941. március 27. Jugoszláviában megdöntik a németbarát kormányt
1941. április 6. Németország megtámadja Jugoszláviát és Görögországot
1940. április 10. Horvátország kikiáltja függetlenségét
1941. április 13. Japán és a Szovjetunió semlegességi szerződést köt
1941. június 22. Németország megtámadja a Szovjetuniót
1941. július 12. Nagy-Britannia és a Szovjetunió együttműködési szerződést köt
1941. augusztus 14. meghirdetik az angol-amerikai Atlanti Chartát
1941. szeptember 29. a Szovjetunió csatlakozik az Atlanti Chartához
1941. október Todzsó Hideki lesz Japán miniszterelnöke
1941. december 5-6. Moszkvánál megállítják és visszaszorítják a német csapatokat
1941. december 7. Japán támadás Pearl Harbor ellen
1941. december 8. az USA és Nagy-Britannia hadat üzem Japánnak
1941. december 11. Németország és Olaszország hadat üzen az USA-nak
1942. január 1. Nagy-Britannia, az USA, a Szovjetunió és Kína aláírják az Egyesült Nemzetek Nyilatkozatát
1942. január 20. a Wannsee-konferencián a németek a zsidó-kérdés végső megoldásáról döntenek
1942. június 3-7. a japán flotta veresége a Midway-szigeteknél
1942. október 23. a brit csapatok döntő támadása El-Alameinnél a német-olasz haderő ellen
1942. november 8. a szövetségesek észak-afrikai partraszállása
1942. november 19. Sztálingrádnál szovjet ellentámadás indul
1943. január 13. Hitler meghirdeti a totális háborút
1943. január 14-16. a szövetségesek casablancai konferenciáján elfogadják a feltétel nélküli kapituláció elvét
1943. február 2. a Sztálingrádnál bekerített 6. német hadsereg leteszi a fegyvert
1943. április 13. a németek feltárják a katyni tömegsírokat
1943. április 19.-május 16. a varsói gettó felkelés
1943. május 13. a német-olasz csapatok fegyverletétele Észak-Afrikában
1943. július 5. a kurszki csata kezdete
1943. július 10. a szövetségesek partraszállása Szicíliában
1943. július 25. Mussolini bukása, fordulat Olaszországban
1943. szeptember 8. Olaszország feltétel nélküli fegyverszünetet kér
1943. november 25. a kairói konferencia
1943. november 28.-december 1. a teheráni konferencia
1943. december 12. szovjet-csehszlovák barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény 1944. június 4. a szövetségesek bevonulnak Rómába
1944. június 6. a normandiai partraszállás
1944. július 20. merénylet Hitler ellen
1944. augusztus 1. - október 2. a varsói felkelés
1944. augusztus 19-25. felkelés Párizsban, a francia csapatok bevonulnak a fővárosba
1944. augusztus 23. a román kiugrás, Antonescu letartóztatása
1944. augusztus 29. Szlovákiában felkelés robban ki
1944. augusztus 30. De Gaulle Ideiglenes Kormányt alakít Franciaországban
1944. október 23-26. a Fülöp-szigeteknél az amerikai flotta döntő győzelmet arat Japán felett
1944. december 21. német offenzíva az Ardennekben
1945. január 1. Lengyelo.ban szovjet támogatással létrejön a baloldali lublini kormányt
1945. január 12. Lengyelországban megindul a szovjet hadsereg döntő offenzívája
1945. február 4-11. a jaltai találkozó
1945. április 12. Roosevelt halála
1945. április 25. az amerikai és szovjet katonák elbai találkozása
1945. április 28. Mussolini kivégzése
1945. április 30. Hitler öngyilkossága
1945. május 2. a szovjet hadsereg elfoglalja Berlint
1945. május 8. Németország kapitulációja
1945. június 26. az ENSZ alapokmányának aláírása
1945. július 17. - augusztus 2. a potsdami konferencia
1945. augusztus 6. atomtámadás Hirosima ellen
1945. augusztus 9. atomtámadás Nagasaki ellen. Aznap a szovjet csapatok Mandzsúriában megtámadják a japán hadsereget
1945. szeptember 2. Japán feltétel nélküli kapitulációja