A második világháború előzményei

A második világháború előzményei

I. előzmény: Spanyol polgárháború (1936-1939):

  • Spanyolországban az 1936-os választásokon baloldali győzelem született, amit a hadsereg nem akart elfogadni. Francesco Franko tábornok (cadillo = vezér) vezetésével Spanyolország afrikai gyarmatairól kiindulva harcot kezdtek a kormány ellen. 
  • A polgárháború 3 évven át tartott. A fasiszta hatalmak, Olaszország és a németek Frankót támogatták, míg a demokráciák, pl. USA a spanyol kormány mellett álltak ki. Végül Frankó győzött és egészen 1975-ig diktatúrában tartotta Spanyolországot.

II. előzmény: Japán háborúja Kína ellen: Japán 1931-ben meghódította Mandzsúriát (Észak-Kínát), majd kialakítottak itt egy általuk uralt bábállamot: Mandzsukuot. Alig 6 évvel később, 1937-ben a kvantung hadsereg (japán haderő) közel 400 ezres sereggel már magára Kínára támadt. Japán megkezdte hódításait: 1940-ben már Indokínát és Malajziát kezdte meghódítani.

III. előzmény: Olaszország terjeszkedése: Mussolini utasítására az olasz haderő 1935-ben megtámadta Etiópiát (Afrika) és felkészült Albánia, illetve Görögország - meghódítására. 

IV. előzmény: Németország terjeszkedő politikája: Adolf Hitler 1935 után agresszív terjeszkedő politikába kezdett, melynek során megszegte az első világháború utáni békszerződését:

  • Megkezdte a német hadsereg, vagyis a Wehrmacht felfejlesztését, megnövelését.
  • 1935-ben elérte, hogy népszavazással Németország visszakapja a Saar vidéket
  • 1936-ban bevonult a Rajna vidékre, melynek az első világháborút lezáró béke szerint demilitarizáltnak kellett volna lennie.
  • 1938 március 12-én Hitler elérte, hogy Ausztria kérje a Németországgal való egyesülést. Ez volt az Anschluss. Előtte az osztrák nácik vették át Bécsben a hatalmat. Ők hívták be a németeket.

1938 szeptember 29-én Csehország német bekebelezése. Első lépésben Hitler emberei arra ösztökélték a Szudéta vidéken élő (csehországi) németeket, hogy lázongjanak. Második lépésben Hitler követelni kezdte, hogy a szudéta-németek védelmében csatolják a Szudétavidéket Németországhoz. Végül nemzetközi konferenciát hívtak össze az ügyben: német, olasz, francia, angol részvétellel. A Müncheni Konferencia a Szudéta-vidéket Hitlernek ítélte. Fél évvel később azonban, 1939 márciusában a németek egész Németországot megszállták. Létrejötta a Cseh-Morva protektorátus Németországon belül és bábállamként Slovákia (névleg önállóan). A felvidék egy része és akárpátalja pedig Magyarországé lett. (Első bécsi döntés - 1938 november 2.)

Anglia és Franciaország türelme: Neville Chamberlain angol és Edouard Daladier (Dalagyié) francia miniszterelnök eltűrték Hitler terjeszkedéseit. A Müncheni Konferencia után azonban megálljt mondtak. Szövetségre léptek Lengyelországgal (1939augusztus 25-én) hogy jelezzék: azt már nem hagyják, hogy a lengyeleket is bekebelezze Hitler.