Ajánlott magyar történelem könyvek

Ajánlott magyar történelem könyvek

 

Az alábbiakban jegyzékszerűen feltüntetett történelem témájú könyveket, - mint szakszerű, objektív és értékes műveket, tudományos igénnyel megírt munkákat - őszinte szívvel és támogató ajánlással szeretnénk olvasóinknak javasolni. Tanulmányokhoz, időtöltéshez, kutatáshoz és egyszerű olvasgatáshoz egyaránt a legjobbak!  /Szerkesztőség/

Magyar őstörténet és középkor 1526 -ig

 • Tóth Sándor László: Levédiától a Kárpát-medencéig. Kiadta: JATE, Szeged, 1998
 • Róna-Tas András: Kis magyar őstörténet. Balassi Kiadó, BP., 2007
 • Vékony Gábor: Magyar őstörténet - Magyar honfoglalás. Nap Kiadó, Bp., 2002
 • Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Balassi Kiadó, Bp., 1993
 • Kristó Gyula - Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók. IPM könyvtár sorozat, Budapest, 1988
 • Engel Pál - Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyarország története 895-1301. Osiris Kiadó, Budapest, 2003
 • Engel Pál - Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526 Osiris Kiadó, Budapest, 2003
 • Katus László: A középkor története. Pannonica Rubicon Kiadó, Budapest, 2001
 • Bertényi Iván, Gyapay Gábor: Magyarország rövid története. Maecenas Kiadó, Bp., 2001
 • Glatz Ferenc (szerk.) Engel Pál (szerző): Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440 -ig. Magyarok Európában sorozat. História Alapítvány-Holnap Kiadó Kft.Budapest, 2003.
 • Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Bp. 1988
 • Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon. Bp. 1979
 • Gonda Imre - Niederhauser Emil: A Habsburgok. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978
 • Markó László: A magyar állam főméltóságai. Szent Istvántól napjainkig. Magyar Könyvklub, Budapest, 2000
 • Kubinyi András: Mátyás király. Vince Kiadó, Budapest, 2001.
 • C. Tóth Norbert: Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437. Magyarország története 6. kötet (Főszerk.: Romsics Ignác), Kossuth Kiadó, Bp., 2009.{plusone}

 Magyar történelem, újkor 1526-1900

 • Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon 1541-1593, Akadémia Kiadó, Bp., 1980.
 • Pach Zsigmond Pál, R. Várkonyi Ágnes ( szerk. ) Magyarország története             1526 – 1686 I. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985
 • Perjés Géza : Zrínyi Miklós és kora Osiris Kiadó, Budapest, 2002 ( 281 – 287. oldal )
 • Sára János dr. : A Habsburgok és Magyarország 950 – 1918 Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest, 2001
 • Trócsányi Zsolt : Erdély központi kormányzata 1540 – 1690 Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980
 • Ágoston Gábor - Oborni Teréz: A tizenhetedik század története. Pannonica Kiadó, Bp., 2001.
 • Kosáry Domokos: Újjépítés és polgárosodás 1711-1867. (Magyarok Európában III. kötet, Szerk.: Glatz Ferenc) História/Holnap Kiadó, Bp., 2001.
 • Pálffy Géza: Romlás és megújulás 1606-1703. Magyarország története 10. kötet (Főszerk.: Romsics Ignác), Kossuth Kiadó, Bp., 2009.
 • R. Várkonyi Ágnes: A királyi Magyarország 1541-1686. (Tudomány-Egyetem sorozat, Főszerk.: Glatz Ferenc),  Vince Kiadó, Bp., 1999.
 • Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711 (Magyarok Európában II. kötet, Szerk.: Glatz Ferenc), História/Holnap Kiadó, Bp., 2006.
 • Pálffy Géza: A tizenhatodik század története (Magyar századok sorozat)  Bp., 2000.
 • Kis Domokos Dániel - R. Várkonyi Ágnes: A Rákóczi-szabadságharc. Osiris Kiadó. Bp., 2004.
 • Csorba László - Velkey Ferenc: Reform és forradalom (1790-1849), Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.
 • Csorba László : Széchenyi István. Magyar Könyvklub, 1991. ( Alapkiadás : Officina Nova, 1991. )
 • Deák István : Kossuth és a magyarok 1848-49 –ben. Gondolat Kiadó, Budapest, 1983.
 • Deák István : A törvényes forradalom : Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49 –ben. Budapest, 1994.
 • Féja Géza : Kossuth Lajos. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002.
 • Gergely András : 19. századi magyar történelem 1790-1918. Korona Kiadó, Budapest, 1998.
 • Hermann Róbert : 1848-1849. A szabadságharc története. Budapest, 2001.
 • Hermann Róbert : Kossuth Lajos élete és kora. Pannonica Kiadó, Budapest, 2002.
 • Hermann Róbert : Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése 1848-1849. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
 • Katona Tamás: Az aradi vértanúk. Corvina Kiadó, Bp., 2003.
 • Kosáry Domokos : A Görgey-kérdés története. Osiris-századvég Kiadó, Budapest, 1994.
 • Kosáry Domokos : Kossuth a reformkorban.Osiris Kiadó, Budapest, 2002
 • Cieger András, Péter László, Pók Lajos ... (et all): A kiegyezés. Nemzet és emlékezet sorozat. Osiris Kiadó, Bp., 2004.
 • Somogyi Éva: Abszolutizmus és kiegyezés 1849-1867. Gondolat Kiadó, Bp., 1981.
 • Hanák Péter (szerk.): Magyarország története IV. 1849-1918. Tankönyvkiadó, Budapest 1975.

 Magyar történelem, XX. század

 • Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2004
 • Balogh Sándor, Gergely Jenő, Izsák Lajos, Föglein Gizella: Magyarország története 1918-1975. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
 • Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos: 20.századi magyar történelem 1900-1994. Korona Kiadó, Budapest, 2001.
 • Zeidler Miklós: Trianon. Osiris Kiadó, Budapest, 2003
 • Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris Kiadó, Budapest, 2005.
 • Ember Judit: Menedék-jog 1956. A Nagy Imre-csoport elrablása (Bp., 1989)
 • Tóbiás Áron: In memoriam Nagy Imre. Emlékezés egy miniszterelnökre (vál., szerk., és a bevezető szöveget írta (Bp., 1989)
 • Kopácsi Sándor: Az 1956-os forradalom és a Nagy Imre per. Budapest, 1985.
 • Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon 1945-1956. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Rubicon, Bp., 2011.
 • Gyarmati György: Demokráciából diktatúrába 1945-1956. Magyarország története 20. kötet (főszerk.: Romsics Ignác), Kossuth Kiadó, Bp., 2010.
 • Pünkösti Árpád: Rákosi bukása, számüzetése és halála. Európa Kiadó, Bp., 2001.
 • Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

Összesen: 55 db publikáció (16 + 27 + 12 db) Aktualizálva: 2014.07.14.

Harmat Árpád Péter