810 éve hunyt el I. Imre magyar király

I. Imre magyar király uralkodása

/Harmat Árpád Péter/

 

Éppen 810 éve annak, hogy I. Imre magyar király elhunyt. Imre 1196 és 1204 közt uralkodott, III. Béla és Chatillon Ágnes fiaként, és az Aranybullát kiadó II. András testvéreként. Az Árpád-házi királyok időszakának második felében, alig nyolc esztendőn keresztül ült a magyar trónon. Nevéhez köthető az Árpád-sávok megjelenése címerünkben.

Uralkodása egy testvérharccal kezdődött. András nevű öccse, miután elköltötte apjától – eredetileg egy keresztes hadjáratra - rá hagyományozott vagyonát, 1197-ben fegyverrel támadt Imre ellen és a szlavóniai Macskinál győzelmet is aratott felette. E sikerének köszönhetően nyerte el – bátyjához és apjához hasonlóan – a dalmát-horvát hercegséget. (András lázadása volt az első eset, hogy a lázadó fél pusztán az egyre erősödő hazai arisztokráciára, és nem külföldi hadakra támaszkodott.) Azonban András továbbra sem tett le arról, hogy megszerezze a királyi trónt. Az általa tervezett összeesküvés azonban lelepleződött és a Somogy megyei Rádnál vívott újabb ütközet Imre győzelmével végződött. András VI. Lipót osztrák herceghez menekült, de végül 1200-ban, a pápa közbenjárására létrejött a béke a két testvér között.

Közben Imre feleségül vette II. Alfonz, Aragon (spanyol) király lányát Konstanciát, és a frigyből megszületett László (későbbi III. László). A pápa és Imre ekkor (1203-ban) a gyermek III. László elismerésére szólították fel Andrást, aki ezt megtagadta. Újabb fegyveres összecsapás állt küszöbön, és a szemben álló csapatok már fel is sorakoztak Varasd mellett, de az egyik forrás szerint Imre fegyvertelenül, egy pálcával a kezében fogta el saját táborában Andrást, majd börtönbe vetette. Később Andrást hívei hamarosan kiszabadították. Ekkortól Imre legfontosabb célja az volt, hogy fia törvényes trónutódlását biztosítsa. 1204. augusztus 26-án János kalocsai érsek a pápa felhatalmazásával megkoronázta III. Lászlót.

Az Aragon feleség Magyarországon való megjelenésével Imre átvette és címerébe emelte a spanyolok vörös-ezüst címer „pólyáit” és azokat vízszintesen szerepeltette címerén hétszer vágott mező formájában. (Imre címerében a mezők közt még oroszlánok is szerepeltek) A piros-fehér „Árpád-sávok” tehát Imre királyunk idején, spanyol honból kerültek címerünkbe. Sokan tévesen a mai napig ősi Árpád-kori szimbólumnak hiszik az Árpád-sávokat, pedig honfoglaló elődeink zászlai egyöntetű piros színűek voltak. Forrás: itt. Alig egy évszázaddal Imre és Konstancia házassága illetve az „Árpád-sávok” átvétele után (1295-ben) a három királyi szimbólumból – kettős kereszt, hármas halom, Árpád-sávok létrejött Magyarország címere.

Imre a későbbiekben ráébredt arra, hogy közelgő halála esetén, alig 5 éves fia úgysem tudná megtartani hatalmát testvérével szemben, így inkább magától átengedte a hatalmat Andrásnak, és fia kiskorúsága idejére Andrást bízta meg az ország kormányzásával.

Ami Imre királyunk külpolitikáját illeti: Imrét főleg a Balkáni terjeszkedés érdekelte, így 1201-ben beavatkozott a szerb Nemanja István és Vukán belháborújába, utóbbit támogatva. Hadseregével behatolva Szerbiába legyőzte Istvánt, majd Vukánt ültette a nagyzsupáni székbe, maga pedig felvette a Szerbia királya címet. A szerb sikerein felbuzdulva a következő évben (1202) a bolgárok ellen is hadat viselt, és ott is győzelmet aratva felvette a Bulgária királya címet is. Ám itteni diadala rövid életű volt, és hamarosan kiszorult Bulgáriából. Később beavatkozott a német belviszályokba is, a pápapárti IV. Ottót fegyveresen támogatta Sváb Fülöp ellenében. Halála után a hatalmat fiára III. Lászlóra hagyta, de azzal a kikötéssel, hogy nagykorúságáig testvére II. András vezetheti az országot.

Harmat Árpád Péter

 

Hírlevelünkre feliratkozás: ITT

Regisztráció a fórum használathoz: ITT

------------------------