A 100 legjobb könyv a Szabad Európa Társaság szerint

A 100 legjobb és legfontosabb könyv, amit valaha kiadtak

 

A Szabad Európa Társaság kísérletet tett arra, hogy összeállítsa a világirodalom 100 legfontosabb alkotását, melyek a legszínvonalasabb eddig megírt történetek listáját alkotják. Első helyeken a legnagyobb vallások művei szerepelnek, melyek milliók gondolkodását befolyásolták az elmúlt 2000 évben.  

1. Biblia 
2. Korán 
3. Konfucius beszélgetései és mondásai 
4. Lao-ce: Tao Te King - Az Út és Erény könyve 
5. Homérosz: Iliász 
6. Aiszkhülosz: Oreszteia 
7. Szophoklész: Oidipusz király 
8. Euripidész: Médeia 
9. Arisztophanész: Madarak 
10. Hérodotosz: A görög-perzsa háború 
11. Thuküdidész: A peloponnészoszi háború 
12. Platón dialógusai 
13. Arisztotelész művei 
14. Euklidész: Elemek
15. Lucretius: A természetről (De rerum natura) 
16. Marcus Aurelius: Elmélkedések
17. Vergilius: Aeneis 
18. Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
19. Muraszaki Shikibu: Gendzsi regénye 
20. Az ezeregy éjszaka meséi
21. Szent Ágoston: Vallomások 
22. Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata 
23. Dante Alighieri: Az isteni színjáték 
24. Boccaccio, Giovanni: Dekameron
25. Chaucer, Geoffrey: Canterbury mesék
26. Montaigne, Michel Eyquem de: Esszék 
27. Rabelais, Francois: Gargantua és Pantagruel 
28. Machiavelli, Niccoló di Bernardo dei: A fejedelem
29. William Shakespeare művei 
30. Cervantes, Miguel de: Don Quijote 
31. Moliére (Jean-Baptiste Poquelin): Tartuffe 
32. Bacon, Sir Francis: Esszék 
33. Descartes, René: Értekezés a módszerről 
34. Spinoza, Baruch: Etika 
35. Milton, John: Elveszett paradicsom 
36. Pascal, Blaise: Gondolatok 
37. Newton, Sir Isaac: A természetfilozófia matematikai alapelvei (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)
38. Hume, David: Tanulmányok az emberi értelemről 
39. Defoe, Daniel: Robinson Crusoe 
40. Swift, Jonathan: Gulliver utazásai
41. Sterne, Laurence: Tristram Shandy úr élete és gondolatai
42. Voltaire (Francois-Marie Arouet): Candide
43. Rousseau, Jean Jaques: Társadalmi szerződés 
44. Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája 
45. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a filozófia történetéről 
46. Nietzsche, Friedrich: Imígyen szóla Zarathustra 
47. Goethe, Johann Wolfgang von: Faust 
48. Brontë, Emily Jane: Üvöltő szelek 
49. Poe, Edgar Allan: Rejtelmes történetek
50. Austen, Jane: Büszkeség és balítélet 
51. Dickens, Charles John Huffam: Szép remények
52. Melville, Herman: Moby Dick 
53. Twain, Mark: Huckleberry Finn kalandjai 
54. Whitman, Walt: Fűszálak 
55. Darwin, Charles Robert: A fajok eredete 
56. Stendhal (Marie-Henri Beyle): Vörös és fekete 
57. Balzac, Honoré de: Goriot apó 58.Flaubert, Gustave: Bovaryné 
59. Hugo, Victor-Marie: A nyomorultak 
60. Gogol, Nyikolaj Vasziljevics: Holt lelkek 
61. Turgenyev, Ivan Szergejevics: Apák és fiúk 
62. Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: Háború és béke
63. Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Bűn és bűnhődés 
64. Csehov, Anton Pavlovics: Három nővér
65. Ibsen, Henrik Johan: Nóra (A babaház)
66. Freud, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe
67. Heidegger, Martin: Mi a metafizika? 
68. Einstein, Albert: A speciális és általános relativitás elmélete 
69. Proust, Valentin Louis Georges Eugene Marcel: Az eltűnt idő nyomában (Swann) 
70. Mann, Thomas: A varázshegy
71. Joyce, James Augustine Aloysius: Ulysses
72. Woolf, Virginia: A világítótorony
73. Hasek, Jaroslav: Svejk 
74. Kafka, Franz: A per
75. Lawrence, David Herbert Richards: Szülők és szeretők 
76. Faulkner, William: A hang és a téboly 
77. Brecht, Bertold: Kurázsi mama 
78. Hemingway, Ernest Miller: Az öreg halász és a tenger 
79. Orwell, George: 1984 
80. Golding, Sir William Gerald: A legyek ura 
81. Tolkien, John Ronald Reuel: A gyűrűk ura 
82. Beckett, Samuel Barclay: Godot-ra várva 
83. Eliot, Thomas Stearns: Átokföldje, versek 
84. Bulgakov, Mihail Afanaszjevics: A Mester és Margarita 
85. Mandelstam, Oszip Emiljevics: Versek 86.Anne Frank naplója 87.Camus, Albert: Közöny
88. Merle, Robert: Mesterségem a halál 
89. Beauvoir, Simone de: A második nem 
90. Achebe, Chinua: Széthulló világ 
91. Kundera, Milan: A lét elviselhetetlen könnyűsége 
92. Szolzsenyicin, Alekszandr Iszajevics: A Gulág szigetcsoport 
93. Burgess, Anthony: Gépnarancs 
94. Borges, Jorge Luis: Válogatott művei 
95. Capote, Truman: Hidegvérrel 96.Nabokov, Vladimir: Lolita 
97. Márquez, Gabriel García: Száz év magány 
98. Rushdie, Sir Ahmed Salman: Az éjfél gyermekei 
99. Lessing, Doris: Az arany jegyzetfüzet 
100. Morrison, Toni: A kedves