Történelemszemlélet, és amit kerülni igyekszünk

Történelemszemlélet, és amit kerülni igyekszünk

 

A tortenelemcikkek.hu fő törekvése a tudományos alapokon nyugvó, forrásközpontú, józan, mértékletes és tényekre támaszkodó történelemszemlélet képviselete, és az ehhez kapcsolódó értékrend közvetítése. Arra törekszünk, hogy ez minden írásunkban tükröződni tudjon. Hiszünk abban, hogy felelősséggel jár a történelem egyes fejezeteinek bemutatása és komoly jelentősége van egy-egy történelmi esemény leírásában az objektív tényszerűségnek.

Napjainkban sajnos divattá vált a források önkényes ferdítése, a tudományos tényadatok teljes mellőzése és a légből kapott, bizonyítatlan elméletek széleskörű terjesztése. Még szomorúbb, hogy egyre több történelem-képzésben résztvevő – valamilyen szintű történelemtudást elsajátító – „szakember” is bekapcsolódik a tömeges fantáziálási őrületbe, tökéletesen bizonyítatlan teóriákat gyártva és azokat hiteles ”bizonyítékokként” előadva. Honlapunk nem kíván velük vitákba bocsátkozni, de kijelentjük: messzemenőkig elutasítjuk a csúsztatásokkal való „áltudományos zsonglőrködést”

Szeretnénk elkerülni például a sumér-pártus-szkíta-hun-avar-kun-magyar rokonságelméletek körüli tudománytalan vitákat és az ezekhez kapcsolódó polémiát. Szintén kerülnénk a „Jézus magyar volt” típusú közlések körül kialakult őrületet, a „piramisépítő magyarok” illetve a „magyarság a legősibb nemzet” kijelentések nyomán tömegesen terjedő elméletgyártásokat. Természetesen nem fér bele szellemiségünkbe a „holokauszt meg sem történt” kinyilatkoztatás eltűrése sem, mint ahogyan a Magyar Tudományos Akadémia elleni divatos kirohanások és gyalázkodások elfogadása is messze áll tőlünk. Mellőzni szeretnénk a „magyarság ellen konspiráló nyugat” kijelentésekhez kapcsolódó állásfoglalásokat is.

Ugyanakkor a nyitottságot, az új elméletek iránti elfogadást – valós tények és források, illetve objektív adatok felhasználása esetén – kimondottan magunkénak valljuk. Szeretnénk, ha a történelem nem silányulna az elméletgyártás szórakoztató irodalmává, hanem megőrizné tudományos rangját és méltóságát. Ez ugyanis az egyik legcsodálatosabb és legérdekesebb diszciplina, az általunk legtöbbre tartott és leginkább szeretett tudományterület. Reményeink szerint a történelemcikkek.hu EZT közvetíti olvasói felé!

A Történelemcikkek.hu szerkesztősége