Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos: 20. századi magyar történelem 1900-1994

  • A könyv címe: 20. századi magyar történelem 1900-1994
  • A könyv szerzői: Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos
  • Könyv adatok: Korona Kiadó, Budapest 2001; puhakötés, 460 oldal, Egyetemi tankönyv
  • Adott pontszám:  5 / 4

A Korona Kiadó puha kötésű, 460 oldalas "Egyetemi tankönyv" jelzéssel kiadott könyvének 11 szerzője van. A szerzők közt találunk olyan nagy neveket is, mint Hanák Péter, vagy Romsics Ignác. A többiek: Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, és Izsák Lajos mellett: Bihari Mihály, Kardos József, Kukorelli István, Perczel György, Szabó B. István, Szerencsés Károly. A könyv az ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék szervezésében az MKM Felsőoktatási Pályázatok Irodája támogatásával készült.

Pozitívumok: Tankönyv jellege miatt nagyon jól alkalmazható egyes korszakok logikai áttekintéséhez, a fontos események tanulmányozásához, és egyetemistáknak a tételsorhoz való megfeleltetéshez. Sokkal inkább tételszerűek a fejezetcímek mint a Romsics könyvben (Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században) Óriási pozitívum, hogy a dualizmus válságával kezdi a XX. századot, vagyis voltaképp az 1867 utáni magyar politikai helyzetet is tárgyalja, bemutatva a Deák párti, Szabadelvű párti, kalíciós és munkapárti kormányokat. Ugyan csak röviden ír róluk, de nagyon hasznos módon bevezeti általuk a századfordulóra kialakult helyzetet. Ez a fajta bevezetés a Romsics könyvnél is fellelhető, de lényegesen kevésbé kidolgozottan.

A későbbiekben is jellemző a könyre, hogy legfőképpen a kormányokra, a konkrét törvényekre, eseményekre koncentrál, kevésbé a társadalmi helyzetre, oktatásra, gazdasági folyamatokra. A Romsics könyv jobban "kitekint" ezen körülményekre, és kevésbé tagolja a fő eseményeket.

A második világháború tárgyalásánál kisebb hangsúlyt helyez a bevezetésre, az eseményeket szinte tételes felsorolással tárgyalja. Ez jó annak, aki csak a lényeget akarja megtudni, vagy annak aki gyorsan akar megtalálni a könyben bizonyos eseményeket, dátumokat. A harci eseményeket is kevésbé részletezi, mint a Romsics könyv.

A rendszerváltozást másképpen mutatják be. A Romsics könyv a társadalmi szereplőkre, pártokra, vezetőkre koncentrál, és a rendszerváltozáskori társadalom egészét, annak hangulatát próbálja bemutatni, míg a most jellemzet könyv inkább a törvényekre, jogi lépésekre koncentrál.

Negatívumok: A könyv egy nagyon jól rendszerezett tankönyv. Könnyen és gyorsan megtalálható benne minden, nagy segítség az egyetemistáknak, és jól alkalmazható tanításkor is. Viszont kevéssé ad általános képet a korszakról. Nem figyel arra, hogy kitekintsen a kor "árnyalataira" mint a közhangulat, emberek, érzések ...stb. Ebben sokkal jobb a Romsics könyv. Kivitelében messze elmarad a Romsics műtől: puhakötésű, rosszabb papírminőséggel, kevesebb oldalszámmal. Nincsenek benne képek, és óriási probléma: nem tartalmaz térképeket sem. Összehasonlításul a Romsics könyvben 21 térkép és 89 fénykép szerepel. A könyv végén: van időrendi áttekintés, bibliográfia, de nincs név- és tárgymutató.

Összefoglalva: A magyar XX. század tanulmányozásához véleményem szerint 2 könyv a legmegfelelőbb az egyik a most jellemzett munka, a másik Romsics Ignác könyve. Igyekeztem a kettőt összevetni, hogy eligazodjatok melyiket érdmes beszerezni. De az igazság az, hogy ez attól függ mit akartok csinálni. Tanuláshoz, érettségire, vagy egyetemen szigorlatra való felkészüléshez jobbnak tartom a most véleményezett könyvet, mert jobban tagolt, tételszerűbbne kidolgozott. Viszont egy szakdolgozat elkészítéshez, előadásra felkészüléshez, kutatáshoz a Romsics könyv a jobb. Illetve azoknak is, akik "csak" tájékozódni akarnak egy-egy korszakról, és például egy általános képet és tudást akarnak szerezni modjuk a Horthy korról! Végezetül az értékelésem: nagyon alapos és jó szakmaisággal megírt munka, sajnos rossz minőségű kivitelben (kötés, papír, fényképek) értékelés: 5/4