Fónagy Zoltán - Dobszay Tamás: Széchenyi és Kossuth

  • A könyv címe: Széchenyi és Kossuth
  • A könyv szerzője: Fónagy Zoltán - Dobszay Tamás
  • Kiadási adatok: Kossuth Kiadó, 2003. (300 oldal, puha fedeles)
  • Az ajánló által adott pontszám: 5/5

Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003. Szerkesztő: Szentpéteri József, olvasószerkesztő: Szakács Margit, személynévmutató: Szerei Zsuzsanna, Lektor: Hermann Róbert

Szent István és III. András, Pázmány Péter és Prohászka Ottokár, Lorántffy Zsuzsanna és Rákóczi Erzsébet, Tisza Kálmán és Bethlen István - a történelmet nagy egyéniségek párharcaként magyarázó emberek bizonyára szívesen veszik kezükbe az Enciklopédia Humana Egyesület új sorozatának köteteit, amelyek a magyar művelődéstörténet legnagyobb egyéniségeit állítják párba. Az azonos szerkezetű kötetek bemutatják a két szembeállított egyéniség életútját, megrajzolják politikusi és szellemi portréját. Felvázolják mind azonosságuk, mind különbözőségük mibenlétét, eredetét.

Pozitívumok:

A könyv rendkívül részletesen, mintegy 275 oldalnyi terjedelemben taglalja előbb Széchenyi, majd Kossuth életét. Mindkét életrajz nagyon alapos, évről évre végigmegy a két személy életén, bemutatva a gyermekkor, ifjúkor és a felnőtt évek eseményeit. A könyv nyelvezete nagyon jól érthető, jól olvasható. Mindkét történelmi alak életrajza után van egy időrendi rész, melyben röviden-vázlatosan évszámok szerint van bemutatva az illető életének főbb eseményei 8-10 oldalban. A bibliográfia nagyon gazdag, Széchenyinél tartalmazza a legnagyobb magyar által írt összes művet is. A könyv legvégén névmutatóról is gondoskodott a szerzőpáros. A könyv legnagyobb pozitívuma a részletesség, alaposság, és az a tény, hogy Hermann Róbert lektorálta, aki az általam ismert legjelentősebb Kossuth szakértő, és a korszak legnagyobb ismerője.

Negatívumok:

Igényes tartalma dacára puhakötésben, olcsó papíranyagon lett legyártva, bár kötése erősnek tűnik. A színvonalas anyag megérdemelt volna egy szebb és tartósabb megjelenést, képi ilusztrációkkal, fényképekkel, rajzokkal, és persze keménykötésű kivitelezéssel, "osirises" színvonalon. Egyetlen negatívumként csak azt tudnám megemlíteni, hogy a munka kevéssé tagolt. A fejezetek túl nagyok, a szöveg egybefolyik, kevés a bekezdés. Valamivel több idézet is jó lett volna, a két személy bővelkedik az idézhető mondatokkal, gondolatokkal.

Összefoglalás:

A könyv kétségkívül egyetemi színvonalon tartalmazza nem csupán a két történelmi személy életét, de az egész reformkort. Kiválóan alkalmas főiskolai, egyetemi szigorlatokra készüléshez, érettségire tanuláshoz, szakdolgozat íráshoz. Emellett azoknak is rendkívül érdekes olvasmány, akik csupán kiváncsiságból akarnak megismerkedni a két híres magyarral. Értékelésem 5 -ös!