Németország gazdasága a háború alatt

Németország gazdasága a háború alatt

/Harmat Árpád Péter/

 

Németország gazdasági teljesítőképessége a háború kirobbanásakor Európában az első helyen állt. Az ország területe nagyobb volt mi ma, hiszen a mai Lengyelország jelentős része - főként a nyugati tartományok is birtokában voltak. A körülbelül 400 ezer km2 nél is nagyobb óriási térség Franciaország és Spanyolország után a harmadik legnagyobb ország volt ekkor Európában. Emellett közel 80 milliós - a maihoz közelítő - lakosságszáma duplája volt az utána következő országénak.  Az óriási népesség révén 1941 és 1943 közt Németország több mint 7 milliós hadsereget tudott kiállítani, ami a történelemben addig példátlan armadát jelentett.

Ami a termelést illeti: a világ ipari termeléséből 13,2% volt Németországé. Összehasonlításképp Franciaország és Anglia együttesen is "csak" 13,7% volt!

Közvetlen a háború kirobbanása előtt a harckocsijainak száma: 2800 db, repülőgépek száma: 8295 db volt. Franciaország és Anglia együttesen alig haladta meg ezeket a számokat (4000 harckocsi, és 11 103 repülőgép)

Németország tehát kiemelkedő adottságokkal rendelkezve, eleve élvezett egy bizonyos előnyt, amit 1936 -tól növelni tudott, amikor gazdasága átállt a haditermelésre. Dr. Fritz Todt, majd 1942 február 7 -től Albert Speer zseniális koponyaként egészen 1943 -ig tudta biztosítani, hogy Németország gazdasága állja a versenyt az USA, a Szovjetunió, Anglia és Franciaország teljesítményével. A kölcsönbérleti szerződések révén az USA gazdasága már 1941 októberétől jelen volt Európában és a Szovjetunióban.

Nyilvánvaló volt Európa számára, hogy a kétfrontos háború - mely igazából 1942 november 8-án elkezdődött az amerikaiak Algériai partraszállásával - már túl nagy erőkifejtést igényelt Németországtól. Bármennyire erős volt is gazdasága, 1944 végére reménytelen helyzetbe került, hisz az egész világgal szemben már nem lehetett felvenni a versenyt. Németország végső bukásában jelentős és meghatározó szerepe volt az erőforrások kimerülésének.

Harmat Árpád Péter

Felhasznált irodalom:

  • Heinrich August Winkler: Németország története a modern korban I-II. Osiris Kiadó, Bp., 2004.