Magyarország eddigi államformái

Magyarország eddigi államformái

 

Egy-egy állam esetében a hatalomgyakorlás formáját, az állam szervezetét és módszereit jellemzően meghatározó intézmények összességét államformának nevezzük. Az államforma két összetevője a kormányforma (az egyes kormányszervek – pl. végrehajtói, bírói, stb hatalom – kapcsolatrendszere) és az államszerkezet (az állam, mint egész és részei, valamint az állam egyes részei közötti viszonyok egésze). Államforma például a királyság, melyen belül megkülönböztethető abszolút monarchia (pl.: napjainkban Szaúd-Arábia), alkotmányos monarchia (pl. ma Monaco) és parlamentáris monarchia (pl. napjainkban Nagy-Britannia, Hollandia). Jelen korunkban gyakori államforma a köztársaság, melyről akkor beszélhetünk, ha az állam élén egy olyan személy vagy testület áll, mely hatalmát választással nyeri, és ezt csak meghatározott ideig gyakorolhatja. A köztársasági államforma lehet: parlamentáris (pl.: Németország, Magyarország és az európai államok többsége)  prezidenciális (pl.: USA) félprezidenciális (pl.: Franciaország, Oroszország, Románia) vagy teokratikus (pl.: Irán). Sajátos csoportot jelentenek a kommunista berendezkedésű, nem valódi köztársaságok, mi napjainkban: Észak-Korea, Kína, Kuba, Laosz, Vietnám.

Magyarország államformái a történelem során:

  • Fejedelemség: 895 – 1000
  • Királyság (patrimoniális monarchia): 1000 – 1438
  • Rendi monarchia: 1438 – 1848
  • Alkotmányos monarchia: 1848 – 1918
  • Első magyar köztársaság (népköztársaság): 1918 – 1919
  • Proletárdiktatúra (tanácsköztársaság): 1919
  • Király nélküli királyság: 1920 - 1946
  • Második magyar köztársaság: 1946 – 1949
  • Kommunista diktatúra (népköztársaság): 1949 – 1989
  • Harmadik magyar köztársaság: 1989 –

Fordulópontok: A magyarság a honfoglalást követően fejedelemségben élt, melyben a partikuláris vezérek (törzsi vezetők) hatalma kiemelkedően nagy volt. István megkoronázásával jött létre, a keresztény Európára évszázadokon át jellemző középkori abszolút monarchia államformája, mely egészen Habsburg Albert 1438 –as megkoronázásáig megmaradt. Nálunk ennek kicsit sajátos formája "működött", a patrimoniális monarchia, melyben a hatalomgyakorlás a királyi földbirtokra épül (Ebben az időszakban az Aranybulla több szempontból korlátozta az uralkodók abszolút hatalmát, de nem tudta rendi jellegűvé tenni a magyar államot.) Albert trónra emelésétől kezdve viszont a magyar nemesség valódi korlátokat emelt a mindenkori királyok teljhatalma elé, és innentől az uralkodó a rendekkel közös kormányzásra kényszerült Létrejött a rendi dualizmus, vagy rendi monarchia. Kialakult az országgyűlés elődjének számító rendi gyűlések rendszere. Újabb fordulópontot az 1848/49 –es forradalom és szabadságharc jelentett, melynek során a magyar reform mozgalom kikényszerítette az alkotmányos formák létrehozását, melyek a szabadságharc leverése után is megmaradtak. Hazánk történelmében ez volt az alkotmányos monarchia korszaka. Az abszolutizmus átmeneti visszatértét követően 1867 –től a korábbi rendi gyűlések helyett már valódi népképviseleti országgyűlések (és választások) zajlottak Magyarországon. Később következett 1918, amikor Károlyi Mihály vezette őszirózsás forradalom a királyság helyett létrehozta az első Magyar Köztársaságot. Ez a legelső köztársaság  1918. november 16. és 1919. március 21. valamint 1919. augusztus 1. és 1920 február 27 között állt fenn. Közben rövid időre, 1919 március 21 és augusztus 1 közt kommunista diktatúra (tanácsköztársaság) is zajlott hazánkban. A kommunisták elűzését követően, 1920 február 27 –től Magyarország újra királyság lett, mégpedig király nélküli királyság. (1920:I. tc) Ez volt a Horthy-korszak államformája. A II. világháborút követően rövid időre 1946 és 1949 közt visszatérhetett a köztársasági államforma (ez volt a második Magyar Köztársaság) majd 1949 augusztus 20 –án a szovjet megszállás hatására szovjet mintájú kommunista berendezkedés alakult ki, egészen 1989  –ig. A harmadik Magyar Köztársaságot 1989 október 23 –án kiáltották ki.

Hírlevelünkre feliratkozás: ITT

Regisztráció a fórum használathoz: ITT

------------------------