Rómia kori fogalmak

Római kori fogalmak

 

„Eadem magistratuum vocabula”: A hivataloknak csak a neve maradt meg

Aerarium militare: pénzalap a veteránok ellátására

Aerarium Saturni: államkincstár

Ager publicus: közös földek

Agitáció: intrika, titkos szervezkedés

Ancillae: városi rabszolgák

Arabia Felix: belső Arábia

Auctoritas: tekintély, befolyás

Auxili: provinciálisokból szervezett segédcsapatok

Canabae: polgári települések

Centurio primi pili: első hadrend centúriója

Clemetia: megbocsátás

cohertes urbanae: külön biztonsági alakulat, a rend fenntartásáért felelős

cohertes vigilum: külön biztonsági alakulat, a rend fenntartásáért felelős

Cohors: a három hadrend azonos számmal ellátott manipulusaiból összevont katonai egység (Marius hadseregreformja)

Collegium: azonos foglalkozásúak érdekszövetkezete

Colonatus: (~colonus) római colónia lakója, földműves, paraszt

Comitia tributa: népgyűlés

Comitiorum habendorum causa: Caesar dictarorrá való kinevezése a választások levezetésére (Kr. e. 49.)

Concilium: tartományi gyűlés

Consul designatus: következő évre kijelölt consul

Consul sine collega: egyedüli consul (Pompeius, Kr. e. 52.)

Cornelii: Sulla kivégzett ellenfeleinek felszabadított rabszolgái, ők biztosítják hatalmát

Crux: keresztre feszítés

Cursus honorum: hivatalviselés rendje

Decuma: terményadó

Divi filius: „Isten fia”

Familia rustica: vidéki birtokon élő rabszolgák

Familia urbana: városi házban élő rabszolgák

Famuli: városi rabszolgák

Feriae publicae: ünnepi időszakok

Fides: vallási, erkölcsi alapkategória, hűség, cliens-patronus között

Fiscus: „vesszőkosár”, pénztár, császári kincstár

Földbirtok koncentráció: a birtokokat egy kézben vonják össze

Gallia Comata: üstökös, borzas Gallia

Gladiátorok: különleges helyzetű rabszolgák, ún. bajvívók

Homo novus: „új ember”, olyan tisztviselő, akinek a családjában még nem töltötték be az általa betöltött tisztséget

Horrea Sempronia: gabonaraktárak (Gaius Gracchus)

Hortus irriguus: konyhakert

Hostis patriae: haza ellensége

Imperator Caesar Augustus divi filius: Octavianus felvett neve

Imperium maius: főhatalom

Imperium: hatalom

In perpetuum: „élethossziglan”

inter vivos: a rabszolgák a gazda életében történő felszabadítása

Intercessio: vétójog

Ius auxilii: néptribunus segítséget nyújthat római polgárnak (30-ban Octavianus is)

ius commendationus: Augustus ajánlási joga

Ius referendi: törvényjavaslatok előterjesztésének joga (23)

Lectio senatus: eltörli a censorok jogát a senatus összetételének alakítására

Legati Augusti pro praetore: Augustus megbízottjai ezen a címen kormányozták a császári provinciákat

Legatus pro praetore: propaetori rangú legatus

LegatusAugusti legionis: Augustus különmegbízottja

Leges Corneliae: politikai és társadalmi élet minden területére kiterjedő törvénycsomag (Sulla)

Legibus scribundis et rei publicae constituendae: szélesebb körű hatalom a dictatornak a törvényhozás és az állam helyzetének rendezése céljából

lex Aelia Sentia: szabályozza az inter vivos felszabadítás feltételeit (Kr. u. 4.)

Lex Apuleia: veteránletelepítéseket szabályozó törvény

Lex Asia: Asia tartomány adózását szabályozó törvény (10% adó)

Lex Aurelia: az állandó bizottságok tagságát egyenlően osztják meg a senatorok, lovagok és a tribuni aerarii között.

Lex Caecilia Didia: több, egymással szorosan össze nem függő törvényjavaslatot csak külön lehet beterjeszteni

Lex de permutatuone provinciarum: Antonius Macedonia helyett Cisalpinát kapja meg (44. Jún. 3.)

Lex de piratis persequendis: közös akció szervezése a kalózok ellen a szövetséges keleti államok és a görög városok összefogásával

Lex Frumentaris: gabonatörvény, állam kötelessége segíteni a szegényeket

Lex Iudiciaria: bíráskodásról hozott törvény, állandó bírói testületek tagjai lovagok lettek, a visszaéléseket vizsgálják ki

Lex Iulia de actis Pompei: Pompeius: keleti intézkedéseit megerősítő törvény (Caesar)

lex Iulia de adulteris coercendis: házasságtörés ellen hozott szigorú rendelet

lex Iulia de maritandis ordinibus: kötelezővé teszi a senatori és a lovagrend számára a házasságkötést (18)

Lex Iulia de publicanis: Leszállítják az asiai adók bérletösszegét

Lex Iulia de repetundis: helytartók hatáskörét szabályozó, zsarolási ügyek elbírálását szigorító határozat

Lex Iulia: polgárjog a Rómaikhoz hűséges szövetségeseknek

Lex Manilia: Mithridátés elleni háborút Pompeiusra bízó határozat

Lex Militaris: 17 évnél fiatalabb férfi nem sorozható be, a katonák zsoldjából nem lehet különböző jogcímeken levonni

lex Papia Poppaea: Hátrányos megkülönböztetés azoknak, akik nem kötöttek házasságot, vagy nincsen gyermekük (Kr. u. 9.)

Lex Pedia: Ceasar gyilkosait száműző határozat

Lex Plautia Papiria: Pótól Délre lakó szövetségeseknek polgárjog, ha 60 napon belül leteszik a fegyvert

Lex Pompeia Licinia: visszaállítja a néptribunusok hatalmát

Lex Pompeia: Észak-Itália lakóinak polgárjog

Lex Rufena: Caesar istenné avatása (42. jan. 1.)

Lex Titia: rendkívüli consuli teljhatalmat kap Octavianus, Lepidus és Antonius (38. jan. 1-ig szól)

Lex Valeria de imperio: Sullát dictátorrá választó törvényjavaslat (Flaccus)

Lex Vatinia de provincia Caesaris: rendkívül széles teljhatalommal felruházza fel Caesart.

Lex Villia annalis: hivatalviselésről szóló törvény

Libertas: „szabadság”, Brutus és Cassius fő jelszava

Ludi saeculares: százados játékok (17)

Magister equitum: Caesar helyettese (Antonius, Lepidus)

Maiestas: római nép fensége

Mancipium: rabszolgák jogi megjelölése

Mezőgazdasági árutermelés: a rabszolgák munkaerejének kizsákmányolása

Oletum: olajültetvény

Ordinarii: első pár consul, ők az év névadói

Ovatio: kisebb diadalmenet

Parricida: apagyilkos

Pater patriae: haza atyja

Patrem familias vendacem non emacem esse oportet: maximális jövedelem minimális befektetéssel (Cato)

Patria potestas: családi tekintély, mely együtt jár a római polgárjoggal (családfő)

Pax Romana: általános béke, Octavianus jelszava

Pietas: az elhunyt végakaratának teljesítése, halálának megbosszulása

Populares: néppárt

Praefectura morum: közerkölcsök feletti felügyelet joga Caesarnak (Kr. e. 48.)

praefectus annonae: Róma közellátásának vezetője

praefectus praetorio: testőrség parancsnoka

Pratum: rét

Princeps senatus: a senatori névjegyzék első helyén szereplő ember, Octavianus

Proletarii: vagyontalan római polgárok

Proscriptio: „feketelista”, Sulla leszámolási módszere ellenfeleivel. Gyakran vagyonos emberek javainak megszerzésére irányul

Provocatio: néphez való fellebbezés joga

Res mancipi: a nem személyek körébe tartozó vagyontárgyak

Sacrosanctus: szent és sérthetetlen

Salictum: füzes

Senatus consultum ultimum: rendkívüli teljhatalom, mellyel a senatus ruházhat fel

Servus: a rabszolgák általános megjelölése

Societates publicanorum: lovagrendi bérlőtársaságok, ők szedhetik be az adókat

Suffecti: az évben később sorra kerülő consul párok

Tresiviri agris iudicandis adsignandis: teljhatalommal felruházott háromtagú bizottság

Tresiviri rei publicae constituendae: rendkívüli consuli hatalom

Tribuni aerarii: lovagok után következő vagyoni censusszal rendelkező polgárok

Veterán: kiszolgált katona

Vilicus: egy birtok gazdasági irányítója

Vinea: szőlő

 

Felhasznált irodalom:

  • Ferenczy Endre, Maróti Egon, Hahn István: Az ókori Róma története. Tankönyvkiadó. Budapest. 1992.