Göncz Árpád élete

Göncz Árpád élete (1922-2015 )

/Harmat Árpád Péter/

 

2015 október 6-án, életének 94. évében elhunyt Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság volt elnöke, többszörösen kitüntetett és elismert írója, műfordítója, gondolkodója. Az ország "Árpi Bácsija" olyan időkben volt történelmünk meghatározó alakja, amikor még sokkal többet jelentett a politikai tisztesség. Göncz Árpád egy egész nemzet tiszteletét bírhatta és az egyik legbecsületesebb emberként jutott politikai szerephez! Élete és munkássága máig a magyar demokrácia és szabadságvágy egyik szimbóluma!

Göncz Árpád vészterhes időkben, 1922 –ben született Budapesten egy kispolgári családban. Általános és középiskoláit a fővárosban végezte, majd 1939-ben leérettségizett a Werbőczy István Reálgimnáziumban. Fiatalon a jog területe kezdte érdekelni, így Horthy Magyarországán, a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán szerzett diplomát a háború legpusztítóbb évében, 1944-ben! Már az egyetem alatt 1939-től megkezdte jogi tevékenységét, és 1946-ig az Országos Földhitelintézetben tisztviselőként, majd jogászként dolgozott. A háború alatt a miniszterelnök szellemi-politikai örökségét vállaló Teleki Pál Munkaközösség tagja, s kapcsolatban állt baloldali, főként a népi írók eszmei befolyása alatt álló értelmiségi csoportokkal. 1944-ben, az ország német megszállása idején, ifjúsági vonalon bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba, és a Magyar Diákok Szabadságfrontja Táncsics Mihály Zászlóalja tagjaként részt vett a fegyveres ellenállásban. (1944 karácsonyán a csendőrök rá is lőttek.)

Mivel egyetemi felmentéssel rendelkezett, így csak a világháború végén kapott behívót. Heves megyében kellett volna szolgálnia, de egységét Németországba vezényelték, és neki a háború utolsó hónapjainak zűrzavarában sikerült hazaszöknie. Később a háború után, 1945-ben újra érdekelni kezdte a politika és belépett a Független Kisgazdapártba, ahol először az ifjúsági szervezet elnöke és a Nemzedék című lap szerkesztője lett. Később a párt feloszlatásáig parlamenti titkárrá, majd főtitkárrá vált. Ezekben az években, pontosabban 1946-ban kötött házasságot Göntér Mária Zsuzsannával, aki szociális munkásként dolgozott. Gyermekeik – Kinga, Benedek, Annamária és Dániel – 1947 és 1956 közt születtek.

A párt megszűnését követően kénytelen volt szakmunkás állásokat vállalni, majd 1952-től négy évig a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre járt. Később 1956-ban tevékeny részese lett a forradalomnak, és a Magyar Parasztszövetségben dolgozott, november 4-e után pedig részt vett a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom által benyújtott memorandumok elkészítésében. A forradalom leverése után is megpróbált politikailag aktív maradni és 1957-ben segített Nagy Imre egyik kéziratának külföldre juttatásában. Tevékenységére azonban felfigyelt az állambiztonsági hivatal és az 1956-os eseményekben való részvételéért 1957 májusában letartóztatták. Alig valamivel később, 1958. augusztus 2-án a Bibó-per vádlottjaként életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. A börtönévek alatt tanult meg tökéletesen angolul. Ötévnyi raboskodás után szabadult részben a Kádár által meghirdetett 1963-as általános amnesztia révén, de egyéni kegyelemmel 1963 június 19-én. (Az 1989: XXXVI. tc. alapján ítéletét semmissé nyilvánították.) Ám eredeti hivatásaival, a joggal, az írással és a politikával nem foglalkozhatott. A Veszprémi Nehézvegyipari Kutatóintézet szakfordítója lett, majd a Talajjavító Vállalathoz került. Munkája mellett megpróbálta befejezni Gödöllőn az utolsó egyetemi évet, de politikai okokból (főleg múltja miatt) kizárták. Végül 1965-től, 43 éves korától kezdve szabadfoglalkozású író, műfordító lett belőle. A "békésnek" tekinthető 1970-es és 1980-as években - melynek során a Kádár-rendszer végig "békén hagyta" - alkotta legkiválóbb műveit.

 

“Ha valamikor tudni fogom, hogy valóban író vagyok-e, az akkor lesz, ha látom, hogy ezek a drámák valóban egy adott történelmi korszak mindenkor aktuális mondanivalóját tükrözik. A magánéletbe ágyazva szólnak történelemről, vagy a történelembe ágyazva magánéletről, mivel mindegyik mérlegszerkezetű, mind a két félnek igaza van, és a néző dolga, hogy eldöntse, kinek van igazán? Netán mindkettőnek?”

 

Ekkoriban, vagyis 1970-ben írta meg a "Sarusok" című történelmi kisregényét, mely az 1400-as évek középkori Magyarországán játszódik (Sopronban) és a valdens eretnekek hányattatott sorsát mutatja be.  (A regény 1974-ben jelent meg a Magvető kiadásában.) Később, 1980-ban  született meg tollából a "Találkozások" című kiváló novellagyűjteménye. Közben 1984-ben részt vett a kétkötetes és először szamizdatként megjelent Bibó-emlékkönyv munkálataiban, tisztelegvén a térség egyik legjelentősebb politikai gondolkodója, államférfija, személyes barátja előtt. A rendszerváltás éveiben újra aktivizálódott, és 1988 –ban, már 66 évesen a Szabad Demokraták Szövetségének egyik alapító tagja lett, és először a párt ügyvivőjeként, majd az Országos Tanács Tagjaként segítette a szervezet működését. Megbecsültsége és elismertsége okán előbb a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak lett alapító tagja (később alelnöke), majd 1989-től az Emberi Jogok Ligája budapesti tagozatának elnöki székét is felajánlották neki. Személye és munkássága igazi országos ismertséget 1989 –ben kapott, amikor a Magyar Írószövetség elnökévé, majd tiszteletbeli elnökévé választották.

A magyar országgyűlésnek 1990 májusától lett tagja, majd 1990. május és augusztus között az Országgyűlés elnökévé vált. Politikai pályájának csúcsára is 1990-ben ért, amikor május 2-ától augusztus 3-áig Magyarország ideiglenes köztársasági elnöke lehetett. Később, 1990. augusztus 3-án (Antall József és Tölgyessy Péter, azaz az MDF és az SZDSZ vezetői közötti kompromisszum értelmében) megválasztották a Magyar Köztársaság elnökének. Országgyűlési mandátumáról lemondott, párttagságát szüneteltette. 1995-ben újabb ötéves időszakra választották meg, posztját 2000. augusztus 3-áig töltötte be. Visszavonulása után 2000-ben Budapest díszpolgárává avatták.

 

"Világéletemben pártban és párton kívül a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, a szabad szót, a "szabad hazában szabad hit" gondolatát, a társadalmi igazság emberjogokban kiteljesedő, megkülönböztetést és kirekesztést el nem ismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni, a pártvitákban is érlelődő magyar demokráciát, a jövőt. Azt a jövőt, amelyet a két győztes, és győzelme teljében eltaposott magyar forradalom, 1848 jobbágy-felszabadító és 1956 munkás-felszabadító szabadságharca jelöl, azt a demokráciát, amelynek teljes megvalósításával még mindig adósok vagyunk. Életem ugyancsak kacskaringós pályáján az a szerencse jutott osztályrészemül, hogy élvén élve ismerhettem meg a munkássorsot, a paraszti sorsot, a szabad értelmiségi sorsot. Nem vagyok hát alkalmas rá, hogy szűk osztályérdekek kovácsa legyek. Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen: a védteleneket, akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó, akik a versenytársadalom versenyképtelenjei, akiknek nincs eszközük megvédeni Önmagukat, s akik épp ezért leginkább szorulnak védelemre."

Göncz Árpád szavai 1990. augusztus 3-án, köztársasági elnökké választásakor.

 

Gyermekei: Kinga (1947-), orvos-pszichiáter, 2002 májusától az Egészségügyi Minisztérium szociális ügyekért felelős politikai államtitkára, Benedek (1951-), vízépítő mérnök, Annamária (1954-), kertépítő mérnök és Dániel (1956-), orvos-pszichiáter.

Göncz Árpád kitüntetései

 • A Művészeti Alap irodalmi díja (1980)
 • József Attila-díj (1983)
 • Wheatland-díj (1989) az angol művek fordításaiért
 • Albert Schweitzer-díj (1991)
 • Paul Harris-díj (1991)
 • Premio Mediterraneo (1991)
 • Ferenczi György-emlékplakett (1996)
 • Josef Bech-díj (1998)
 • Giorgo La Pira-díj (1998)

Egyéb elismerései:

 • 1995-ben megkapta a NOB Olimpiai Érdemrend arany fokozatát
 • 1997-ben a Francia Becsületrend lovagja lett.
 • 2002-ben megkapta a Nagy Imre-érdemrendet,
 • 2009-ben pedig Húszéves a Köztársaság Díjjal jutalmazták
 • 1994 óta a Magyar PEN Club tiszteletbeli elnöke
 • 2002 óta a Magyar Tolkien Társaság tiszteletbeli elnöke.

Göncz Árpád művei:

 • Híres regényei: Sarusok (Magvető, 1974); Ulpius-ház,(2003), Találkozások (Magvető, 1980; Ulpius-ház, 2001), Hazaérkezés (Pátria könyvek, 1991)
 • Színművei: Magyar Médeia (monodráma, Magvető, 1976), Rácsok (Magvető, 1979), Mérleg; Pesszimista komédia; Perszephoné; Sarusok (6 dráma) (Magvető, 1990)
 • Róla írt életrajz: Dae Soon Kim: Göncz Árpád - Politikai életrajz (Scolar kiadó, 2012)
 • Nevéhez fűződik J. R. R. Tolkien Magyarországon 1981-ben kiadott A Gyűrűk Ura című könyve fordításának befejezése
 • Szintén ő a fordítója a következőknek: Malcolm Lowry A vulkán alatt, Colleen McCullough Tövismadarak, Arthur C. Clarke 2001: Űrodüsszeia, Agatha Christie N vagy M, Mary Shelley Frankenstein vagy a modern Prométheusz, William Makepeace Thackeray Pendennis története című művének, továbbá William Golding (például A torony, A piramis, Beavatás), John Updike (például a Nyúlketrec, Nyúlháj, A kentaur, A farm, Eastwicki boszorkányok), Thomas Wolfe (Az időről és a folyóról), William Faulkner (Sartoris, Példabeszéd, Fiam, Absolon!, A hang és a téboly), Ernest Hemingway (Vándorünnep, A folyón át a fák közé, Szigetek az Áramlatban), William Styron (Feküdj le sötétben, Nat Turner vallomásai) regényeinek, valamint Peter Shaffer Equus című drámáját.

 

Harmat Árpád Péter

 

Regisztrálj nálunk, várunk tagjaink sorában! Regisztáció: ITT!