Történelem tanmenet (rövidített)

Történelem tanmenet (rövidített)

 • 1-4. A második világháború eseményei
 • 4. óra: Ellenőrzés
 • 5. óra: Háborús együttműködésből békés szembenállás
 • 6. óra: A hidegháború kibontakozása
 • 7.: A párizsi béke és a né- met kérdés
 • 8: A szovjet tömb kialakulása és jellemzői
 • 9.: A gyarmati rendszer felbomlása
 • 10-11: A hidegháború és az enyhülés kezdete
 • 12-13: Összegzés
 • 14: Ellenőrzés
 • 15.: A háború után kiszolgáltatott ország
 • 16.: Út a diktatúra felé
 • 17: A párizsi béke és a diktatúra előkészítése
 • 18-19: A Rákosi-korszak
 • 20: Rákosi gazdaságpolitikája és felemás leváltása
 • 21: Az „új szakasz” politikájától a forradalomig
 • 22-23: Az 1956-os forradalom és szabadságharc
 • 24-25: Összegzés-ellenőrzés
 • 26: Szembenállás, de enyhülés (A Szu felbomlása)
 • 27: A nyugati demokráciák és a szovjet tömb az enyhülés éveiben
 • 28: Eszmék, kultúra, tudomány és életmód az enyhülés időszakában
 • 29: A „kis hideghá- ború” és a szovjet rendszer válsága
 • 30-31: A kétpólusú világrend megszűnése
 • 32-33: Összegzés – ellenőrzés
 • 34-35: Megtorlás és konszolidáció Magyarországon