Idézetek a történelemből

Idézetek a történelemből

 1. => Ha békét akarsz, készülj fel a háborúra. (Vegetius)
 2. => Timeo Danaos et dona ferentes ("Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is.") Laokoón, Trója
 3. => Ha nincs püspök, király sincs. /I. Jakab angol király/
 4. => Az állam én vagyok. /XIV. Lajos, francia király/
 5. => Etetni kell a juhot, ha nyírni, fejni akarjuk. /Mária Terézia/
 6. => A szükség törvényt bontat majd velünk. /Táncsics Mihály/
 7. => Egy ember halála tragédia. Millióké statisztika. /Joszif Visszarionovics Sztálin/
 8. => A történelem kegyes lesz hozzám, mert szándékomban áll átírni. /Winston Churchill/
 9. => Nem tudtam pontosan, hogy mit akarok, de azt tökéletesen megvalósítottam. /Bonaparte Napoleon/
 10. => A politikus a közelgő választásokra figyel, az államférfi a jövendő nemzedékre. /De Gasperi, Alcide/
 11. => Boldogtalan az az ország, amelynek hősökre van szüksége. /Brecht, Bertold/
 12. => Ubi dubium, ibi libertas - Ahol kételkendek, ott szabadság van (latin mondás)
 13. => Dicséretes dolog a becsület, de az sem árt, ha igazunk van. (Churchill, Winston)
 14. => A diplomácia a sértés nélküli igazmondás művészete. (Churchill, Winston/
 15. => Ahogy a vallásháborúk is véget értek, anélkül, hogy a vallások eltűntek volna; úgy a nacionalizmus is eltűnik majd egy nap, anélkül, hogy a nemzetek kevesebbekké válnának a hiányától. (Grillparzel, Franz)
 16. => Három fajta hazugság van: hazugság, átkozott hazugság és statisztika. (Benjamin Disraeli/
 17. => A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen. (Henry Ford)
 18. => A tudatlanság visz valakit egy pártba, és a szégyen tartja vissza attól, hogy kilépjen belőle. (Lord Halifax)
 19. => Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy valamikor valamit felépítettél már az életben. (Sir Winston Churchill)
 20. => Egy nép, amely jobban értékeli a privilégiumait az elveinél, hamar elveszti mind a kettőt. (Dwight D. Eisenhower)
 21. => Ha egy szabad társadalom nem képes segíteni a sokakon, akik szegények, akkor nem tudja megmenteni a keveseket, akik gazdagok. (John F. Kennedy)
 22. => A terroristákat illetően azt hiszem a megbocsátás Isten feladata, a mi dolgunk csak annyi, hogy megszervezzük a találkozót! (Schwarzkopf tábornok)
 23. => Az embereket könnyebb hülyíteni, mintsem meggyőzni arról, hogy hülyítik őket. /Mark Twain/
 24. => "Az életben két alapigazságot tapasztaltam: az egyik, hogy mindig a rosszak győznek. A másik, hogy az életben nem a győzelem számít, hanem az, hogy szerettél e, és voltál e szeretve." /Harmat Árpád/
 25. Idézetek a történelemről:
 26. => Az emberiség eddigi története, ahogyan ismerjük, nem más, mint az emberiség egyre nagyobb és nagyobb összefogásra való törekvése. Ez az egység különböző eszközökkel valósul meg, és nem csak azokat szolgálja, akik ezért dolgoznak, hanem még azokat is, akik ellene vannak. /Lev Tolsztoj/
 27. => Ami megtörtént, azon az Isten sem tud változtatni, csak a történészek. Buzgólkodnak is szorgosan, a politikai megrendelők elvárásait teljesítve. Ezért tanulmányomban mind az égieket, mind a történészeket mellőzni igyekszem. /Popper Péter/
 28. => A történelemnek megvan a maga igazsága, a legendának is megvan a magáé. A legendák valósága más természetű, mint a történelem valósága. A legendák igazságai olyan mesékből fakadnak, melyekből valóság lesz. Egyébként a történelemnek és a legendának ugyanaz a célja: megmutatni a pillanatnyi emberben az örök embert. /Victor Hugo/
 29. => Aki történelmet olvas, mindig a sorok közt olvasson. /Gárdonyi Géza/
 30. => Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek s országok dolgát rendezte volt a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek róla, valahányszor adódik. /Wass Albert/
 31. => Azt mondják, hogy azoknak, akik nem emlékeznek a történelemre, az a sorsuk, hogy megismételjék. /Lawrence Lessig/
 32. => Semmit sem adhatunk hozzá a történelemhez, de el sem vehetünk belőle. /Francisc Munteanu/
 33. => Igen figyelemre méltó, hogy az emberiség jótevői, előrevivői nagyrészt félelmetes vérontók voltak. /Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij/
 34. => Mi a történelem? A múlt visszhangja a jövőben. A jövő tükröződése a múlton. /Victor Hugo/
 35. => A história nem arra való, hogy az ember csak éppen megismerje, mi volt s hogyan, hanem arra való, hogy ami már egyszer megtörtént, tanúságul legyen a későbbi időkben mindenkinek, aki hasonlatos sorsra jut. /Móricz Zsigmond/
 36. => Egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki önnön gyökereit! /Fonyódi Tibor/
 37. => Azok, akik hátat fordítanak a történelemnek, előbb-utóbb ismét szembekerülnek vele. /Michael David Evans/
 38. => Múlt mindaz, ami a mai napig a világegyetemben történt függetlenül attól, hogy tudunk róla vagy sem. /Romsics Ignác/
 39. => A történész visszafelé tekintő próféta. /August Wilhelm Schlegel/
 40. => Egy korszaknak akkor van vége, amikor az alapját képező illúziók elpárologtak. /Arthur Miller/
 41. => Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem során mindig is voltak olyan zsarnokok és gyilkosok, akik egy ideig legyőzhetetlennek tűntek, de végül mindig elbuktak. Mindig. /Mahatma Gandhi/
 42. => Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül olyan, mint egy fa gyökerek nélkül. /Bob Marley/
 43. => A politikában semmi sem történik véletlenül. Ha valami mégis véletlennek tűnik, azt biztos, hogy úgy tervezték meg. /Franklin Delano Roosevelt/
 44. => A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből. /Albert Einstein/

Folytatás: Találó és érdekes idézetek